List of professions alphabetically

text En.

See more

List of professions alphabetically

Loading data ...
2024
2024 UX/UI Designers/specialists in web product implementation and platform development | Show
 • 251201 - specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji
 • 0000 - specjalności ujmowane w zawodzie (spoza KZiS)
 • 251203 - specjalista do spraw technologii blockchain
 • 251911 - specjalista do spraw informatyki przemysłowej
 • 251910 - specjalista do spraw wirtualnej rzeczywistości
2024 Accounting and bookkeeping clerks | Show
 • 4311 - pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości
 • 4313 - pracownicy obsługi płacowej
 • 421106 - kontroler rozliczeń pieniężnych
 • 421107 - skarbnik bankowy
 • 3313 - księgowi
2024 Acoustics and sound engineers | Show
 • 311908 - technik akustyk
 • 352120 - technik realizacji dźwięku
 • 352122 - technik realizacji nagrań i nagłośnień
 • 352123 - technik realizacji nagrań (s)
 • 352124 - technik realizacji nagłośnień (s)
2024 Administration and office clerks | Show
 • 4110 - pracownicy obsługi biurowej
 • 331401 - asystent do spraw statystyki
 • 331404 - asystent przetwarzania danych
 • 331490 - pozostały średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych
 • 334306 - technik administracji (s)
 • 334307 - stenograf-protokolant
 • 334390 - pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu
 • 334402 - sekretarka medyczna
 • 334490 - pozostali sekretarze medyczni i pokrewni
 • 341103 - sekretarz sądowy
 • 341190 - pozostały średni personel z dziedziny prawa i pokrewny
 • 4132 - operatorzy wprowadzania danych
 • 431201 - pracownik do spraw statystyki
 • 431203 - pracownik w biurze maklerskim
 • 431290 - pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń
 • 441301 - kodowacz (koder)
 • 4419 - pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 413103 - operator edytorów tekstu
 • 413190 - pozostali operatorzy edytorów tekstu
2024 Administration professionals | Show
 • 242217 - specjalista administracji publicznej
 • 242219 - specjalista do spraw integracji europejskiej
 • 242290 - pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju
 • 242209 - inspektor kontroli skarbowej
 • 242210 - inspektor nadzoru bankowego
 • 242212 - inspektor ochrony danych osobowych
 • 242213 - inspektor rybołówstwa morskiego
 • 242214 - inspektor pracy
 • 242215 - kontroler państwowy
 • 242225 - specjalista do spraw zamówień publicznych
 • 242226 - specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia
 • 325513 - inspektor obrony cywilnej
 • 3352 - urzędnicy do spraw podatków
 • 3353 - urzędnicy do spraw świadczeń społecznych
 • 3354 - urzędnicy organów udzielających licencji
 • 341206 - pracownik zarządzania kryzysowego
 • 242111 - inspektor ochrony danych
 • 242229 - inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami
 • 242230 - specjalista do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego
 • 242231 - specjalista do spraw cudzoziemców
 • 242232 - specjalista do spraw obsługi projektów i programów
 • 242116 - specjalista do spraw zarządzania
2024 Agricultural and gardening machines operators | Show
 • 834101 - kierowca ciągnika rolniczego
 • 834102 - kombajnista (kierowca kombajnu)
 • 834103 - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (s)
 • 834107 - operator maszyn rolniczych
 • 834190 - pozostali operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych
 • 834106 - operator maszyn ogrodniczych
2024 Air traffic controllers | Show
 • 3154 - kontrolerzy ruchu lotniczego i personel pokrewny
 • 3155 - technicy urządzeń ruchu lotniczego
 • 511101 - stewardesa / steward
 • 723201 - mechanik płatowców
 • 723202 - mechanik silników lotniczych
 • 723203 - mechanik wyposażenia lotniczego statków powietrznych
 • 723290 - pozostali mechanicy statków powietrznych i pokrewni
 • 315301 - mechanik pokładowy
 • 315302 - nawigator lotniczy
 • 315305 - operator tankowania statków powietrznych
 • 315306 - pilot balonowy
 • 315308 - pilot samolotowy zawodowy / liniowy
 • 315309 - pilot sterowcowy zawodowy
 • 315310 - pilot szybowcowy
 • 315311 - pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy
 • 315312 - pilot wiatrakowcowy zawodowy
 • 315314 - skoczek spadochronowy
 • 315318 - mechanik lotniczy obsługi technicznej
 • 315319 - pilot pionowzlotu
 • 315390 - pozostali piloci statków powietrznych i personel pokrewny
2024 Ambulance workers | Show
 • 3256 - ratownicy medyczni
 • 532904 - sanitariusz szpitalny
 • 2240 - specjaliści do spraw ratownictwa medycznego
2024 Analysts, testers and ICT system operators | Show
 • 2511 - analitycy systemów komputerowych
 • 251202 - specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych
 • 251290 - pozostali specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
 • 251903 - tester oprogramowania komputerowego
 • 213109 - bioinformatyk
 • 251901 - informatyk medyczny
 • 251902 - specjalista zastosowań informatyki
 • 251904 - tester systemów teleinformatycznych
 • 251990 - pozostali analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 2522 - administratorzy systemów komputerowych
 • 2523 - specjaliści do spraw sieci komputerowych
 • 2529 - specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 351101 - operator bezprzewodowych sieci komputerowych
 • 351102 - operator komputerowych urządzeń peryferyjnych
 • 3513 - operatorzy sieci i systemów komputerowych
 • 351402 - administrator systemów poczty elektronicznej
 • 413102 - operator aplikacji komputerowych
2024 Animal services workers | Show
 • 5164 - opiekunowie zwierząt i pracownicy zajmujący się zwierzętami
2024 Architects and urban planners | Show
 • 216101 - architekt
 • 216403 - urbanista
 • 214907 - inżynier gospodarki przestrzennej
 • 214927 - inżynier akustyk
 • 216190 - pozostali architekci
2024 Archivists and curators | Show
 • 2621 - archiwiści i muzealnicy
 • 4414 - technicy archiwiści i pokrewni
2024 Assistants in education | Show
 • 531201 - asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca
 • 531203 - asystent edukacji romskiej
 • 531204 - asystent nauczyciela w szkole
 • 531202 - asystent nauczyciela przedszkola
2024 Automotive diagnosis technicians | Show
 • 311501 - diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów
 • 311503 - kontroler stanu technicznego pojazdów
2024 Bakers | Show
 • 751204 - piekarz (s)
 • 932910 - pomocnik piekarza
2024 Beauticians | Show
 • 229903 - kosmetolog
 • 5142 - kosmetyczki i pokrewni
 • 323014 - podolog (s)
 • 343917 - tatuażysta
 • 343918 - charakteryzator
2024 Biologists, biotechnologists | Show
 • 314102 - laborant biochemiczny
 • 311103 - technik analityk (s)
 • 213102 - biochemik
 • 213103 - biofizyk
 • 213104 - bioinżynier
 • 213105 - biolog
 • 213106 - biotechnolog
 • 213107 - genetyk
 • 213108 - mikrobiolog
 • 213190 - pozostali biolodzy i pokrewni
 • 214905 - inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej
 • 229901 - epidemiolog
 • 229902 - koordynator badań klinicznych
 • 229908 - toksykolog
 • 314101 - laborant mikrobiologiczny
 • 314190 - pozostali technicy nauk biologicznych
 • 324001 - laborant weterynaryjny
 • 532903 - preparator medyczny
 • 213101 - botanik
 • 213110 - fizjolog
2024 Bricklayers and plasterers | Show
 • 7123 - tynkarze i pokrewni
 • 711201 - monter kamiennych elementów budowlanych
 • 711202 - murarz
 • 711203 - zdun (s)
 • 711204 - murarz-tynkarz (s)
 • 711290 - pozostali murarze i pokrewni
 • 7124 - monterzy izolacji
2024 Bus drivers | Show
 • 833101 - kierowca autobusu
 • 833102 - kierowca trolejbusu
2024 Butchers and fishmongers | Show
 • 7511 - masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni
 • 932904 - patroszacz ryb
2024 Car wash, laundry and ironing workers | Show
 • 8157 - operatorzy maszyn do prania
 • 9121 - praczki ręczne i prasowacze
 • 9122 - czyściciele pojazdów
2024 Caretakers, doorkeepers, janitors and custodians | Show
 • 541306 - portier
 • 515301 - gospodarz domu
 • 515303 - robotnik gospodarczy
 • 515390 - pozostali gospodarze budynków
 • 8182 - maszyniści kotłów parowych i pokrewni
 • 911202 - palacz pieców zwykłych
 • 9629 - pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani
2024 Cement and stone machine operators | Show
 • 731410 - operator automatów ceglarskich i wapienno-piaskarskich
 • 811401 - hartowacz betonów i sylikatów
 • 811402 - krajacz materiałów budowlanych
 • 811404 - operator urządzeń do formowania bloków i tynków gipsowych
 • 811405 - operator urządzeń do produkcji elementów z betonu komórkowego
 • 811406 - operator urządzeń do produkcji mas asfaltobetonowych
 • 811407 - operator urządzeń wytwórczych mieszanek betonowych
 • 811490 - pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni
2024 Chefs | Show
 • 3434 - szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych
2024 Chemical engineers and chemists | Show
 • 214501 - inżynier inżynierii chemicznej
 • 214502 - inżynier technologii chemicznej
 • 214590 - pozostali inżynierowie chemicy i pokrewni
 • 311101 - laborant chemiczny
 • 311603 - technik technologii chemicznej (s)
 • 2113 - chemicy
 • 311102 - probierz
 • 311604 - technik technologii środków farmaceutycznych
 • 311605 - technik technologii środków kosmetycznych
 • 311606 - technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych
 • 311690 - pozostali technicy chemicy i pokrewni
 • 214504 - inżynier dekontaminacji – skażenia promieniotwórcze
 • 214505 - inżynier postępowania z odpadami promieniotwórczymi
 • 311607 - technik postępowania ze źródłami promieniotwórczymi
2024 Chemical products plant and machine operators | Show
 • 8131 - operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych
 • 8132 - operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów
2024 Childminders | Show
 • 325905 - opiekunka dziecięca (s)
 • 5311 - opiekunowie dziecięcy
2024 Cleaning workers | Show
 • 9111 - pomoce domowe i sprzątaczki
 • 911201 - łazienkowa
 • 911203 - pokojowa
 • 911204 - pomoc laboratoryjna
 • 911205 - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (s)
 • 911206 - salowa
 • 911207 - pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka)
 • 911208 - sprzątacz pojazdów
 • 911290 - pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne
 • 9123 - zmywacze okien
 • 912901 - czyściciel basenów pływackich
 • 912902 - czyściciel dywanów
 • 912904 - operator maszyn czyszczących
 • 912990 - pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem gdzie indziej niesklasyfikowani
2024 Clearing and forwarding agents | Show
 • 214104 - inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania
 • 3331 - spedytorzy i pokrewni
 • 214917 - inżynier transportu drogowego
 • 242108 - specjalista do spraw logistyki
 • 242221 - specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu
 • 432302 - dyspozytor transportu samochodowego
 • 432303 - ekspedytor
 • 214918 - inżynier transportu kolejowego
 • 216401 - inżynier ruchu drogowego
 • 216402 - inżynier ruchu kolejowego
 • 216490 - pozostali urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego
 • 242105 - organizator transportu drogowego
 • 242205 - doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych
 • 311927 - technik transportu drogowego (s)
 • 332402 - makler morski
 • 432390 - pozostali pracownicy do spraw transportu
 • 242115 - specjalista do spraw przewozów intermodalnych
2024 Concrete placers, concrete finishers and related workers | Show
 • 7114 - betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
2024 Confectioners | Show
 • 751201 - cukiernik (s)
 • 751202 - dekorator wyrobów cukierniczych
 • 751203 - karmelarz
 • 932906 - pomocnik ciastkarza
2024 Construction engineers | Show
 • 2142 - inżynierowie budownictwa
 • 214912 - inżynier technologii betonów
2024 Construction installation assemblers | Show
 • 7126 - hydraulicy i monterzy rurociągów
 • 7127 - monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
2024 Construction joiners and carpenters | Show
 • 711501 - cieśla (s)
 • 711502 - cieśla szalunkowy
 • 711503 - stolarz budowlany
 • 711590 - pozostali cieśle i stolarze budowlani
2024 Construction managers | Show
 • 132301 - kierownik budowy
2024 Construction supervision inspectors | Show
 • 242211 - inspektor nadzoru budowlanego
 • 311211 - inspektor budowlany
 • 311212 - inspektor budowy dróg
 • 311213 - inspektor budowy mostów
2024 Construction technicians | Show
 • 311202 - laborant budowlany
 • 311203 - technik architekt
 • 311204 - technik budownictwa (s)
 • 311205 - technik budownictwa wodnego (s)
 • 311208 - technik inżynierii środowiska i melioracji (s)
 • 311209 - technik urządzeń sanitarnych
 • 311290 - pozostali technicy budownictwa
 • 311201 - kosztorysant budowlany
 • 311210 - technik renowacji elementów architektury (s)
 • 311913 - technik gazownictwa (s)
 • 311923 - technik technologii materiałów budowlanych
 • 311930 - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (s)
 • 312304 - mistrz produkcji w budownictwie ogólnym
 • 312305 - mistrz produkcji w budownictwie przemysłowym
 • 312306 - mistrz produkcji w budownictwie wodnym
 • 312390 - pozostali mistrzowie produkcji w budownictwie
 • 311218 - technik inżynierii sanitarnej (s)
 • 311929 - technik chłodnictwa i klimatyzacji (s)
 • 311222 - technik montażu i automatyki stolarki budowlanej (s)
 • 311223 - technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego (s)
 • 311608 - technik izolacji przemysłowych (s)
2024 Construction workers | Show
 • 7111 - monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
 • 7119 - robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 9313 - robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym
 • 7117 - monterzy budownictwa wodnego
 • 7133 - robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
2024 Contact centre agents, survey and market research interviewers | Show
 • 332202 - pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta
 • 4222 - pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)
 • 4227 - ankieterzy
 • 524403 - sprzedawca na telefon
 • 524404 - telemarketer
 • 333905 - tajemniczy klient (mystery shopper)
 • 422301 - operator centrali telefonicznej
 • 524490 - pozostali sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej
 • 421102 - asystent usług telekomunikacyjnych
 • 432301 - dyspozytor radiotaxi
 • 422302 - operator numerów alarmowych
2024 Cooks | Show
 • 5120 - kucharze
2024 Crane, hoist and related plant operators | Show
 • 8343 - maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
2024 Database designers and administrators, programmers | Show
 • 2513 - projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
 • 2514 - programiści aplikacji
 • 251905 - specjalista systemów rozpoznawania mowy
 • 2521 - projektanci i administratorzy baz danych
 • 251906 - inżynier internetu rzeczy
 • 251907 - specjalista do spraw chmury obliczeniowej (cloud computing)
 • 251908 - specjalista do spraw rozwoju sztucznej inteligencji
 • 251909 - specjalista do spraw uczenia maszynowego
2024 Dental technicians | Show
 • 321402 - technik dentystyczny (s)
 • 3251 - asystenci dentystyczni
 • 532902 - pomoc dentystyczna
 • 229914 - specjalista do spraw techniki dentystycznej
2024 Dentists | Show
 • 2261 - lekarze dentyści bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia
 • 2262 - lekarze dentyści specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
2024 Driving instructors | Show
 • 5165 - instruktorzy nauki jazdy
 • 235903 - egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem
2024 Earthmoving plant operators and mechanics | Show
 • 8342 - operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
2024 Economists | Show
 • 2631 - ekonomiści
 • 331403 - technik ekonomista (s)
2024 Educational counsellors | Show
 • 235921 - pedagog
 • 235912 - pedagog szkolny
 • 235909 - nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej
 • 235911 - pedagog animacji kulturalnej
 • 235101 - andragog
 • 235919 - pedagog specjalny
 • 235922 - pedagog mediów
2024 Educators in educational and care institutions | Show
 • 235914 - wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej
 • 235916 - animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy)
2024 Electrical and energetic engineers | Show
 • 214906 - inżynier energetyki
 • 214933 - zarządca energią
 • 2151 - inżynierowie elektrycy
2024 Electrical mechanics and electrical assemblers | Show
 • 7411 - elektrycy budowlani i pokrewni
 • 7412 - elektromechanicy i elektromonterzy
 • 7413 - monterzy linii elektrycznych
 • 3113 - technicy elektrycy
 • 3131 - operatorzy urządzeń energetycznych
2024 Electronic assemblers | Show
 • 742102 - monter-elektronik
 • 742103 - monter-elektronik – aparatura medyczna
 • 742104 - monter-elektronik – aparatura pomiarowa
 • 742105 - monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne
 • 742106 - monter-elektronik – elektroniczny sprzęt sygnalizacyjny i systemy sygnalizacyjne
 • 742108 - monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego
 • 742110 - monter-elektronik – układy elektroniczne automatyki przemysłowej
 • 742113 - monter / konserwator urządzeń zabezpieczeń technicznych osób i mienia
 • 742114 - monter mechatronik
 • 742115 - monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra
 • 742116 - monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra
 • 742190 - pozostali monterzy elektronicy i serwisanci urządzeń elektronicznych
 • 742201 - monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter)
 • 742202 - monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych (s)
 • 742203 - monter sieci telekomunikacyjnych
 • 742204 - monter-elektronik – instalacja anten
 • 742205 - monter-elektronik – sprzęt komputerowy
 • 742206 - monter-elektronik – urządzenia radiokomunikacyjne
 • 742207 - monter-elektronik – urządzenia radiowo-telewizyjne
 • 742290 - pozostali monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych
 • 742117 - elektronik (s)
 • 742118 - mechatronik (s)
 • 742119 - serwisant urządzeń biurowych
2024 Electronics technology, automation and robotics specialists | Show
 • 214903 - inżynier automatyki i robotyki
 • 2152 - inżynierowie elektronicy
 • 311402 - instalator systemów alarmowych
 • 311403 - instalator systemów alarmowych przeciwkradzieżowych
 • 311404 - instalator systemów telewizji przemysłowej
 • 311406 - projektant systemów alarmowych
 • 311408 - technik elektronik (s)
 • 311410 - technik mechatronik (s)
 • 311490 - pozostali technicy elektronicy i pokrewni
 • 311909 - technik automatyk (s)
 • 313903 - operator robotów i manipulatorów przemysłowych
 • 313904 - operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej
 • 311412 - technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (s)
 • 311413 - technik robotyk (s)
 • 313905 - operator drukarek 3D
2024 Environmental and sustainability workers | Show
 • 2133 - specjaliści do spraw ochrony środowiska
 • 313201 - operator aparatury do przetwarzania odpadów niebezpiecznych
 • 313206 - operator spalarni odpadów komunalnych
 • 313207 - operator urządzeń klimatyzacyjnych i odpylających
 • 313208 - operator urządzeń oczyszczania ścieków
 • 313209 - operator urządzeń uzdatniania i demineralizacji wody
 • 313210 - pracownik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
 • 313290 - pozostali operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni
 • 325501 - edukator ekologiczny
 • 325504 - inspektor ochrony środowiska
 • 325507 - strażnik ochrony przyrody / środowiska
 • 325508 - technik analizy i monitoringu środowiska
 • 325511 - technik ochrony środowiska (s)
 • 325515 - technik gospodarki odpadami (s)
 • 0000 - specjalności ujmowane w zawodzie (spoza KZiS)
 • 313211 - operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami (s)
2024 Environmental engineering engineers | Show
 • 2143 - inżynierowie inżynierii środowiska
2024 Events, cultural activities and animation organizers | Show
 • 3332 - organizatorzy konferencji i imprez
 • 343901 - animator kultury
 • 342311 - animator rekreacji i organizacji czasu wolnego
 • 343911 - technik teatralny
 • 343919 - administrator produkcji filmowej i telewizyjnej (s)
2024 Farmers and animal producers | Show
 • 6111 - rolnicy upraw polowych
 • 6114 - rolnicy upraw mieszanych
 • 6121 - hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych
 • 6122 - hodowcy drobiu
 • 6123 - pszczelarze i hodowcy jedwabników
 • 6129 - hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 6130 - rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • 6310 - rolnicy produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby
 • 6320 - hodowcy zwierząt pracujący na własne potrzeby
 • 6330 - rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby
 • 9211 - robotnicy wykonujący proste prace polowe
 • 9212 - robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt
 • 9213 - robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt
 • 314203 - technik hodowca koni (s)
 • 314204 - technik hodowca zwierząt
 • 314207 - technik rolnik (s)
 • 314206 - technik pszczelarz (s)
 • 314290 - pozostali technicy rolnictwa i pokrewni
 • 331402 - technik agrobiznesu (s)
 • 634002 - zbieracz owoców, ziół i innych roślin
 • 722104 - podkuwacz koni
2024 Farming and forestry advisers | Show
 • 2132 - specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni
 • 314103 - laborant w hodowli roślin
 • 3143 - technicy leśnictwa
 • 314201 - laborant nasiennictwa
 • 314104 - laborant w hodowli zwierząt
2024 Finance professionals | Show
 • 2413 - analitycy finansowi
 • 2412 - doradcy finansowi i inwestycyjni
 • 3311 - dealerzy i maklerzy aktywów finansowych
 • 3312 - pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni
 • 241101 - biegły rewident
 • 241102 - specjalista do spraw controllingu
 • 241104 - specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej
 • 241105 - specjalista do spraw rachunkowości podatkowej
 • 241106 - specjalista do spraw rachunkowości zarządczej
 • 241107 - kontroler finansowy
 • 242103 - makler nadzorujący
 • 242104 - negocjator biznesowy
 • 242112 - analityk biznesowy
 • 331506 - taksator
 • 331508 - taksator ryzyka działalności firm
 • 332401 - makler giełd towarowych
 • 241207 - specjalista do spraw zarządzania ryzykiem
2024 Finishing work technologists in building trades | Show
 • 7129 - robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 311219 - technik robót wykończeniowych w budownictwie (s)
 • 7122 - posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
 • 7131 - malarze budowlani i pokrewni
2024 Fishermen | Show
 • 314208 - technik rybactwa śródlądowego (s)
 • 315215 - technik rybołówstwa morskiego (s)
 • 6221 - hodowcy ryb
 • 6222 - rybacy śródlądowi
 • 6223 - rybacy morscy
 • 634001 - rybak pracujący na własne potrzeby
 • 9216 - robotnicy wykonujący prace proste w rybołówstwie i zakładach akwakultury
2024 Florists | Show
 • 343203 - florysta (s)
 • 524901 - bukieciarz
2024 Food and nutrition technology professionals | Show
 • 214503 - inżynier technologii żywności
 • 2293 - dietetycy i specjaliści do spraw żywienia
 • 3144 - technicy technologii żywności
 • 3220 - dietetycy i żywieniowcy
2024 Food processing workers | Show
 • 8160 - operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni
 • 7514 - robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych
 • 7513 - robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich
 • 932909 - pomocnik mleczarski
2024 Forest workers | Show
 • 6210 - robotnicy leśni i pokrewni
 • 834104 - operator ciągników zrywkowych do zrywki podwieszanej
 • 834105 - operator maszyn leśnych (s)
 • 834108 - operator nasiębiernych ciągników zrywkowych
 • 834109 - operator urządzeń technicznych stosowanych w leśnictwie
 • 834110 - operator wielooperacyjnych samojezdnych maszyn leśnych
 • 834111 - operator zrywkowych kolejek linowych
 • 9215 - robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie
2024 Funeral service workers | Show
 • 5163 - pracownicy zakładów pogrzebowych
2024 Gardeners i orchardists | Show
 • 6112 - sadownicy
 • 6113 - ogrodnicy
 • 9214 - robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie
 • 314205 - technik ogrodnik (s)
 • 7544 - robotnicy zwalczania szkodników i chwastów
2024 Glaziers and window fitters | Show
 • 712501 - monter / składacz okien
 • 712502 - szklarz
 • 712503 - szklarz budowlany
 • 712504 - szklarz pojazdów
 • 712506 - monter szkła budowlanego
 • 712590 - pozostali szklarze
 • 754902 - monter żaluzji
2024 Graphic and multimedia designers | Show
 • 216601 - grafik komputerowy dtp
 • 216602 - grafik komputerowy multimediów
 • 216604 - projektant grafiki
 • 216605 - projektant grafiki stron internetowych
 • 216606 - specjalista do spraw animacji multimedialnej
 • 216690 - pozostali projektanci grafiki i multimediów
 • 343920 - technik animacji filmowej (s)
2024 Hairdressers | Show
 • 5141 - fryzjerzy
2024 Handicraft workers in leather and related materials | Show
 • 7535 - wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni
 • 753702 - kaletnik (s)
 • 753703 - rymarz
 • 311912 - technik garbarz (s)
 • 731810 - rękodzielnik wyrobów skórzanych
 • 753790 - pozostali kaletnicy, rymarze i pokrewni
 • 8155 - operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór
 • 815602 - operator urządzeń kaletniczych
2024 Handicraft workers in wood and joiners | Show
 • 7317 - rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów
 • 7521 - robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni
 • 7522 - stolarze meblowi i pokrewni
 • 7523 - ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna
 • 8172 - operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna
 • 311922 - technik technologii drewna (s)
 • 821905 - monter wyrobów z drewna
 • 711504 - szkutnik
 • 818903 - operator maszyn i urządzeń wikliniarskich
 • 821902 - monter mebli
 • 711505 - monter jachtów i łodzi (s)
 • 311947 - technik przemysłu jachtowego (s)
 • 311948 - technik przemysłu drzewnego (s)
2024 Health and safety workers | Show
 • 214935 - rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • 2291 - specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska
 • 242227 - specjalista zarządzania kryzysowego
 • 311214 - inspektor ochrony przeciwpożarowej
 • 325502 - inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
 • 325503 - inspektor ochrony radiologicznej
 • 325505 - instruktor higieny
 • 325509 - technik bezpieczeństwa i higieny pracy (s)
 • 325510 - technik dozymetrysta
 • 325590 - pozostały średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
 • 723315 - monter / konserwator urządzeń przeciwpożarowych
2024 Household helps | Show
 • 515201 - gospodyni
 • 515202 - organizator usług domowych
 • 515204 - właściciel małego zakładu agroturystycznego / hotelarskiego / gastronomicznego
 • 515290 - pozostali pracownicy usług domowych
2024 Human resources and recruitment professionals | Show
 • 2423 - specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
 • 2424 - specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr
 • 3333 - pośrednicy pracy i zatrudnienia
 • 4415 - pracownicy działów kadr
 • 242106 - specjalista do spraw doskonalenia organizacji
 • 242190 - pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji
2024 Independent accountants | Show
 • 121101 - główni księgowi
 • 0000 - specjalności ujmowane w zawodzie (spoza KZiS)
 • 241103 - specjalista do spraw rachunkowości
 • 241190 - pozostali specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości
2024 Industrial ceramists | Show
 • 311921 - technik technologii ceramicznej
 • 311944 - technik ceramik (s)
 • 8181 - operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
 • 731401 - ceramik wyrobów ceramiki budowlanej
 • 731403 - formowacz ściernic
 • 731404 - formowacz wyrobów ceramicznych
 • 731405 - garncarz
 • 731406 - modelarz odlewnik gipsowych form roboczych
 • 731407 - odlewnik wyrobów ceramicznych
 • 731408 - sortowacz-brakarz ceramiki
 • 731409 - szkliwierz ceramiki
 • 731490 - pozostali ceramicy i pokrewni
 • 731601 - cechowacz skal i znaków na szkle oraz na wyrobach z metali
2024 Insurance agents | Show
 • 3321 - agenci ubezpieczeniowi
 • 431202 - pracownik do spraw ubezpieczeń
 • 331502 - likwidator szkód
 • 334401 - pracownik do spraw ubezpieczeń medycznych
 • 261909 - doradca do spraw odszkodowań
2024 Internet salespersons | Show
 • 524401 - ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej
 • 524402 - organizator obsługi sprzedaży internetowej
2024 It technicians | Show
 • 3512 - technicy wsparcia informatycznego i technicznego
 • 311411 - technik elektroniki i informatyki medycznej (s)
 • 351103 - technik teleinformatyk (s)
 • 351190 - pozostali operatorzy urządzeń teleinformatycznych
 • 351490 - pozostali technicy sieci internetowych
 • 742208 - serwisant sprzętu komputerowego
 • 351406 - technik programista (s)
2024 Journalists and editors | Show
 • 264104 - redaktor wydawniczy
 • 2642 - dziennikarze
 • 262205 - menedżer zawartości serwisów internetowych
 • 265690 - pozostali prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni
 • 265902 - bloger / vloger
 • 441302 - korektor tekstu
2024 Kitchen helpers | Show
 • 9412 - pomoce kuchenne
 • 5246 - wydawcy posiłków
 • 9411 - pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
2024 Landscape architects | Show
 • 2162 - architekci krajobrazu
 • 314202 - technik architektury krajobrazu (s)
2024 Lawyers | Show
 • 2611 - adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy
 • 2612 - sędziowie
 • 242216 - rzecznik patentowy
 • 261901 - asystent prawny
 • 261902 - asystent prokuratora
 • 261903 - asystent sędziego
 • 261904 - komornik sądowy
 • 261905 - notariusz
 • 261906 - legislator
 • 261907 - Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
 • 261908 - referendarz sądowy
 • 261910 - specjalista do spraw ochrony własności intelektualnej
 • 261990 - pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani
2024 Librarians and related information professionals | Show
 • 235904 - nauczyciel bibliotekarz
 • 3433 - pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni
 • 4411 - pomocnicy biblioteczni
 • 262201 - analityk informacji i raportów medialnych
 • 262203 - bibliotekoznawca
 • 262204 - broker informacji (researcher)
 • 262206 - specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
 • 262207 - specjalista zarządzania informacją
 • 262290 - pozostali bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją
 • 262208 - specjalista zarządzania dokumentacją
2024 Logistics managers | Show
 • 132401 - kierownik działu logistyki
 • 132402 - kierownik działu transportu
 • 132403 - kierownik działu zakupów
 • 132404 - kierownik magazynu
 • 132405 - kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego
 • 132406 - kierownik przedsiębiorstwa transportowego
 • 132408 - kierownik punktu skupu
 • 132490 - pozostali kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych
 • 132409 - kierownik do spraw handlu zagranicznego
 • 132410 - kierownik do spraw optymalizacji zasobów
 • 132411 - kierownik do spraw transportu rurociągowego
 • 132412 - kierownik do spraw zarządzania flotą samochodową
2024 Machinery mechanics and operators | Show
 • 723301 - mechanik / konserwator urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników
 • 723302 - mechanik / konserwator urządzeń dźwignicowych
 • 723303 - mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych
 • 723304 - mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali
 • 723305 - mechanik maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego
 • 723306 - mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
 • 723307 - mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
 • 723308 - mechanik maszyn rolniczych
 • 723309 - mechanik maszyn szwalniczych
 • 723310 - mechanik-monter maszyn i urządzeń (s)
 • 723312 - mechanik silników spalinowych
 • 723318 - mechanik pojazdów kolejowych (s)
 • 723390 - pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych
 • 7234 - mechanicy rowerów i pokrewni
 • 731102 - mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
 • 731103 - mechanik precyzyjny (s)
 • 731104 - optyk-mechanik (s)
 • 731106 - zegarmistrz (s)
 • 731107 - automatyk (s)
 • 731190 - pozostali mechanicy precyzyjni
 • 932908 - pomocnik mechanika
 • 723314 - monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
 • 8211 - monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych
 • 8212 - monterzy sprzętu elektrycznego
 • 8213 - monterzy sprzętu elektronicznego
2024 Management and business service managers | Show
 • 112001 - dyrektor do spraw administracyjnych
 • 112002 - dyrektor do spraw badawczo-rozwojowych
 • 112003 - dyrektor do spraw energetyki
 • 112004 - dyrektor do spraw informatyki / informacji
 • 112005 - dyrektor do spraw personalnych
 • 112006 - dyrektor finansowy
 • 112007 - dyrektor generalny
 • 112008 - dyrektor handlowy
 • 112009 - dyrektor logistyki
 • 112010 - dyrektor marketingu
 • 112011 - dyrektor operacyjny
 • 112012 - dyrektor produkcji
 • 112013 - dyrektor rozwoju biznesu
 • 112014 - dyrektor sprzedaży
 • 112015 - dyrektor techniczny
 • 112016 - dyrektor wykonawczy
 • 112019 - syndyk
 • 112020 - dyrektor do spraw wdrożeń i rozwoju technologii
 • 112090 - pozostali dyrektorzy generalni i zarządzający
 • 121102 - kierownik biura rachunkowego
 • 121103 - kierownik działu finansowego
 • 121190 - pozostali kierownicy do spraw finansowych
 • 1212 - kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
 • 1213 - kierownicy do spraw strategii i planowania
 • 1219 - kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 122101 - kierownik do spraw marketingu
 • 122103 - kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży
 • 122104 - kierownik do spraw marketingu internetowego
 • 122105 - kierownik do spraw marketingu sieciowego (wielopoziomowego)
 • 1222 - kierownicy do spraw reklamy i public relations
 • 1223 - kierownicy do spraw badań i rozwoju
 • 242102 - koordynator projektów unijnych
 • 3341 - kierownicy biura
2024 Manual workers in production and simple works | Show
 • 9321 - ręczni pakowacze i znakowacze
 • 9333 - robotnicy pracujący przy przeładunku towarów
 • 9334 - układacze towarów na półkach
 • 9611 - ładowacze nieczystości
 • 9612 - sortowacze odpadów
 • 9613 - zamiatacze i pokrewni
 • 9622 - pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
 • 8183 - operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek
 • 818901 - operator urządzeń do paletyzacji
 • 818902 - operator urządzeń utylizacji surowców zwierzęcych
 • 818990 - pozostali operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 821901 - konfekcjoner wyrobów gumowych
 • 821904 - monter wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów
 • 821906 - monter wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 821907 - składacz sprzętu spadochronowego
 • 821990 - pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 912903 - zmywacz graffiti
 • 931102 - robotnik naziemny w górnictwie
 • 931190 - pozostali robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach
 • 931202 - kopacz
 • 931203 - meliorant
 • 931204 - oczyszczacz kanalizacyjny (kanalarz)
 • 931290 - pozostali robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni
 • 932901 - konserwator części / sprzętu
 • 932911 - pomocniczy robotnik przemysłowy
 • 932912 - robotnik myjący części i zespoły
 • 932913 - sortowacz
 • 932914 - wydawca materiałów
 • 932990 - pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle
 • 9331 - prowadzący pojazdy napędzane siłą mięśni
 • 9332 - prowadzący pojazdy ciągnięte przez zwierzęta
 • 9510 - pracownicy świadczący usługi na ulicach
 • 962101 - bagażowy
 • 962102 - boy hotelowy
 • 962104 - dźwigowy (windziarz)
 • 962106 - kolporter
 • 962107 - noszowy
 • 962190 - pozostali gońcy, bagażowi i pokrewni
 • 9623 - odczytujący liczniki i wybierający monety z automatów
 • 932915 - pracownik pomocniczy krawca (s)
 • 932916 - pracownik pomocniczy mechanika (s)
 • 932917 - pracownik pomocniczy ślusarza (s)
 • 932918 - pracownik pomocniczy stolarza (s)
 • 932919 - asystent fryzjera
 • 754901 - monter znaków nawigacyjnych
 • 754990 - pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 932920 - pracownik pomocniczy fryzjera (s)
 • 754903 - pracownik produkcji
 • 818904 - operator maszyn i urządzeń w przemyśle przetwórczym
 • 932921 - pomocnik elektromontera
 • 932922 - pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami (s)
2024 Mechanical engineering technicians | Show
 • 311504 - technik mechanik (s)
 • 311505 - technik mechanik budowy środków transportu
 • 311506 - technik mechanik eksploatacji środków transportu
 • 311508 - technik mechanik maszyn i urządzeń
 • 311509 - technik mechanik obróbki skrawaniem
 • 311510 - technik mechanik precyzyjny
 • 311511 - technik mechanik urządzeń przemysłowych
 • 311512 - technik mechanizacji rolnictwa
 • 311590 - pozostali technicy mechanicy
 • 311939 - technik konserwator urządzeń dźwigowych
 • 311940 - technik urządzeń dźwigowych (s)
 • 311515 - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (s)
 • 315316 - technik awionik (s)
 • 315317 - technik mechanik lotniczy (s)
 • 311518 - technik pojazdów kolejowych (s)
2024 Mechanical engineers | Show
 • 2144 - inżynierowie mechanicy
 • 214904 - inżynier awionik
2024 Medical doctors | Show
 • 2211 - lekarze bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją i stopnia
 • 2212 - lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
 • 134207 - lekarz ordynator oddziału
2024 Medical imaging and therapeutic equipment technicians | Show
 • 3211 - operatorzy aparatury medycznej
 • 532905 - zabiegowy balneologiczny
 • 311409 - technik elektroniki medycznej
 • 311907 - serwisant urządzeń medycznych
 • 229911 - specjalista radiofarmacji
 • 229912 - specjalista inżynierii medycznej
 • 229913 - elektroradiolog
 • 311902 - monter urządzeń medycznych
2024 Medical laboratory diagnosticians | Show
 • 2272 - diagności laboratoryjni specjaliści
 • 2271 - diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
 • 3212 - Technicy analityki medycznej
2024 Metal processing workers | Show
 • 8121 - operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali
 • 8122 - operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok
 • 7211 - formierze odlewniczy i pokrewni
 • 311704 - technik hutnik
 • 311705 - technik odlewnik (s)
 • 722101 - kowal (s)
 • 722102 - kowal wyrobów zdobniczych
 • 722103 - operator pras kuźniczych
 • 722190 - pozostali kowale i operatorzy pras kuźniczych
 • 731602 - galwanizer
 • 731905 - metaloplastyk
 • 311708 - technik przemysłu metalurgicznego (s)
2024 Metal working machine tool setters and operators | Show
 • 7223 - ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni
 • 7224 - szlifierze narzędzi i polerowacze metali
2024 Meteorologists, geologists, geographers | Show
 • 311105 - technik geofizyk
 • 311106 - technik geolog (s)
 • 2112 - meteorolodzy
 • 2114 - specjaliści nauk o ziemi
 • 311107 - technik hydrolog
 • 311108 - technik meteorolog
2024 Miners and mining plant and machine operators | Show
 • 8112 - operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin
 • 8113 - operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
 • 931101 - robotnik górniczy dołowy
 • 132202 - kierownik jednostki ratownictwa górniczego
 • 311701 - technik górnictwa odkrywkowego (s)
 • 311702 - technik górnictwa otworowego (s)
 • 311703 - technik górnictwa podziemnego (s)
 • 311706 - technik przeróbki kopalin stałych (s)
 • 311707 - technik wiertnik (s)
 • 3121 - osoby dozoru ruchu w górnictwie
 • 313204 - maszynista wentylatorów w kopalni
 • 7542 - strzałowi i pokrewni
 • 8111 - górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni
 • 311709 - technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny (s)
2024 Motor vehicle mechanics and repairers | Show
 • 7231 - mechanicy pojazdów samochodowych
 • 311513 - technik pojazdów samochodowych (s)
2024 Nurses and midwives | Show
 • 134205 - pielęgniarka oddziałowa
 • 134206 - położna oddziałowa
 • 2221 - pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
 • 2222 - pielęgniarki z tytułem specjalisty
 • 2231 - położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
 • 2232 - położne z tytułem specjalisty
 • 325902 - higienistka szkolna
2024 Opticians and prosthetics workers | Show
 • 2295 - optometryści
 • 321401 - protetyk słuchu (s)
 • 321403 - technik ortopeda (s)
 • 3253 - optycy okularowi
 • 325906 - ortoptystka (s)
 • 731105 - ortopeda mechanik
 • 214928 - inżynier optyk
2024 Other education specialists | Show
 • 235102 - ewaluator programów edukacji
 • 235103 - metodyk edukacji na odległość
 • 235104 - metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych
 • 235105 - nauczyciel doradca metodyczny
 • 235109 - wizytator
 • 235190 - pozostali wizytatorzy i specjaliści metod nauczania
 • 2354 - nauczyciele muzyki w placówkach pozaszkolnych
 • 235503 - nauczyciel sztuki w placówkach pozaszkolnych
 • 235590 - pozostali nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych
 • 2356 - instruktorzy technologii informatycznych
 • 235901 - dydaktyk multimedialny
 • 235902 - egzaminator on-line
 • 235907 - nauczyciel nauczania na odległość
 • 235910 - nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
 • 235913 - specjalista do spraw zarządzania w oświacie
 • 235915 - wykładowca na kursach (edukator, trener)
 • 235917 - korepetytor
 • 235918 - nauczyciel domowy
 • 235920 - trener osobisty (coach, mentor, tutor)
 • 235990 - pozostali specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 235106 - nauczyciel konsultant
2024 Painters and varnishers | Show
 • 713201 - lakiernik
 • 713202 - lakiernik proszkowy
 • 713204 - lakiernik tworzyw sztucznych
 • 713205 - lakiernik wyrobów drzewnych
 • 713206 - malarz-lakiernik samolotowy
 • 713207 - malarz-lakiernik konstrukcji i wyrobów metalowych
 • 713208 - piaskarz
 • 713290 - pozostali lakiernicy
 • 932907 - pomocnik lakiernika
2024 Paper manufacturing and processing machine operators | Show
 • 8171 - operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
 • 8143 - operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
2024 Passenger car drivers | Show
 • 832203 - kierowca samochodu osobowego
 • 832204 - przewoźnik osób
 • 832205 - taksówkarz
 • 832206 - kierowca pojazdu uprzywilejowanego
2024 Pavers | Show
 • 711205 - brukarz
2024 Pharmacists | Show
 • 2281 - farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
 • 3213 - technicy farmaceutyczni
 • 2282 - farmaceuci specjaliści
 • 229904 - osoba wykwalifikowana w przemyśle farmaceutycznym
2024 Photographers | Show
 • 3431 - fotografowie
2024 Physical protection services workers | Show
 • 311920 - technik systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
 • 541307 - pracownik ochrony fizycznej
 • 541315 - technik ochrony fizycznej osób i mienia (s)
 • 541316 - operator kontroli bezpieczeństwa
 • 541317 - pracownik obsługi monitoringu
 • 541390 - pozostali pracownicy ochrony osób i mienia
 • 541906 - ratownik wodny
 • 541990 - pozostali pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani
2024 Physiotherapy technicians and assistants | Show
 • 2292 - fizjoterapeuci
 • 3254 - technicy fizjoterapii i masażyści
2024 Political scientists, historians, philosophers | Show
 • 2633 - filozofowie, historycy i politolodzy
 • 242224 - specjalista do spraw stosunków międzynarodowych
 • 263201 - archeolog
 • 263202 - etnograf
 • 263203 - kulturoznawca
 • 263205 - antropolog
 • 263207 - religioznawca
 • 263290 - pozostali archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych
2024 Postal clerks | Show
 • 421101 - asystent usług pocztowych
 • 421108 - technik usług pocztowych i finansowych (s)
 • 441201 - ekspedient pocztowy
 • 421105 - kontroler pocztowy
2024 Postmen and package deliverers | Show
 • 441202 - kurier
 • 441203 - listonosz
 • 441290 - pozostali listonosze i pokrewni
2024 Potters and glaziers | Show
 • 7315 - formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła
 • 712505 - witrażownik
 • 731402 - ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych
 • 731603 - giloszer szkła
 • 731604 - grawer szkła
 • 731605 - lustrzarz
 • 731606 - pozłotnik
 • 731607 - rzeźbiarz szkła
 • 731608 - szyldziarz
 • 731609 - zdobnik ceramiki (s)
 • 731610 - zdobnik szkła
 • 731611 - grawer
 • 731690 - pozostali szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni
 • 731305 - złotnik-jubiler (s)
2024 Pr, advertising, marketing and sales specialists | Show
 • 242109 - specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser)
 • 242228 - specjalista do spraw organizacji i rozwoju sprzedaży
 • 243101 - analityk trendów rynkowych (cool hunter)
 • 243102 - autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter)
 • 243103 - menedżer produktu (product manager)
 • 243104 - menedżer marki (brand manager)
 • 243106 - specjalista do spraw marketingu i handlu
 • 243107 - specjalista do spraw reklamy
 • 243108 - specjalista do spraw mediów interaktywnych
 • 243109 - specjalista sprzedaży internetowej
 • 243190 - pozostali specjaliści do spraw reklamy i marketingu
 • 2432 - specjaliści do spraw public relations
 • 2434 - specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych
 • 332201 - ekspozytor towarów (merchandiser)
 • 333901 - menedżer artystyczny
 • 333903 - promotor marki (trendsetter)
 • 333904 - sprzedawca reklam internetowych
 • 333906 - technik organizacji reklamy
 • 351405 - pracownik obsługi kampanii e-mailowych
 • 333907 - technik reklamy (s)
 • 243301 - inżynier sprzedaży
 • 243302 - opiekun klienta
 • 243304 - specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager)
 • 243305 - specjalista do spraw sprzedaży
 • 243306 - specjalista zaopatrzenia medycznego
 • 243307 - specjalista do spraw obsługi posprzedażowej
 • 243390 - pozostali specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
 • 243110 - specjalista do spraw mediów społecznościowych
 • 243308 - specjalista do spraw handlu zagranicznego
 • 242114 - specjalista do spraw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
2024 Pre-school teachers | Show
 • 2342 - specjaliści do spraw wychowania małego dziecka
2024 Primary education teachers | Show
 • 234101 - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
2024 Printing trades workers | Show
 • 7321 - pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku
 • 7322 - drukarze
 • 7323 - introligatorzy i pokrewni
 • 311918 - technik poligraf
 • 311911 - technik cyfrowych procesów graficznych
 • 311935 - technik procesów drukowania (s)
 • 311936 - technik procesów introligatorskich (s)
 • 311943 - technik grafiki i poligrafii cyfrowej (s)
2024 Product and garment designers and CAD operators | Show
 • 2163 - projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
 • 311803 - operator CAD
 • 311890 - pozostali kreślarze
2024 Production managers | Show
 • 1311 - kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie
 • 1312 - kierownicy produkcji w zakładach akwakultury i rybołówstwie
 • 1321 - kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
 • 132201 - kierownik działu ruchu zakładu górniczego lub zakładu
 • 132204 - kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu
 • 132290 - pozostali kierownicy w górnictwie
 • 132302 - kierownik małego przedsiębiorstwa budowlanego
 • 132390 - pozostali kierownicy do spraw budownictwa
2024 Production organisation professionals | Show
 • 214101 - inżynier normowania pracy
 • 214102 - inżynier organizacji i planowania produkcji
 • 214103 - inżynier utrzymania ruchu
 • 214190 - pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
 • 311917 - technik organizacji produkcji
 • 4322 - planiści produkcyjni
 • 214111 - główny technolog
 • 2146 - inżynierowie górnictwa i metalurgii
 • 214909 - inżynier poligrafii
 • 214911 - inżynier systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
 • 214913 - inżynier technologii ceramiki
 • 214914 - inżynier technologii drewna
 • 214915 - inżynier technologii przetwórstwa skóry
 • 214916 - inżynier technologii szkła
 • 214919 - inżynier włókiennik
 • 214923 - nanotechnolog (inżynier nanostruktur)
 • 214924 - specjalista do spraw ergonomii i projektowania form użytkowych
 • 214925 - specjalista do spraw pakowania i opakowań
 • 214929 - inżynier procesu malowania
 • 214931 - technolog – programista obrabiarek
 • 214932 - inżynier inżynierii materiałowej
 • 242220 - specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu
 • 311514 - technik utrzymania ruchu
 • 311601 - technik papiernictwa (s)
 • 311602 - technik przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • 311915 - technik normowania pracy
 • 311925 - technik technologii szkła (s)
 • 311931 - technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych (s)
 • 311932 - technik włókiennik (s)
 • 3122 - mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym
 • 311934 - technik budowy fortepianów i pianin
 • 214506 - inżynier inżynierii materiałów syntetycznych
 • 214507 - inżynier papiernictwa
 • 311945 - technik budowy i strojenia fortepianów i pianin (s)
2024 Psychologists and psychotherapists | Show
 • 229905 - psychoterapeuta
 • 2634 - psycholodzy i pokrewni
 • 229906 - specjalista psychoterapii uzależnień
 • 229907 - specjalista terapii uzależnień
 • 229909 - psychoonkolog
 • 229910 - psychotraumatolog
 • 263502 - mediator
 • 263507 - mediator sądowy
 • 263510 - specjalista komunikacji społecznej
 • 325907 - terapeuta zajęciowy (s)
 • 323013 - arteterapeuta
 • 235908 - nauczyciel psycholog
 • 323006 - instruktor hipoterapii
 • 323007 - kynoterapeuta (dogoterapeuta)
2024 Quality specialists | Show
 • 214105 - konsultant komitetu technicznego
 • 214107 - normalizator
 • 214108 - specjalista do spraw audytu zabezpieczenia
 • 214109 - specjalista kontroli jakości
 • 214110 - towaroznawca
 • 214901 - audytor energetyczny
 • 214902 - inspektor dozoru technicznego
 • 214921 - legalizator
 • 214922 - metrolog
 • 242204 - audytor / kontroler
 • 242208 - inspektor farmaceutyczny
 • 311109 - technik metrolog
 • 311901 - cechowniczy
 • 311904 - operator badań defektoskopowych
 • 311937 - kontroler jakości wyrobów przemysłowych
 • 3133 - kontrolerzy (sterowniczy) procesów w przemyśle chemicznym
 • 3134 - kontrolerzy (sterowniczy) procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
 • 3135 - kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych
 • 313901 - kontroler (sterowniczy) robotów przemysłowych
 • 313902 - kontroler (sterowniczy) urządzeń do produkcji papieru
 • 313990 - pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 325506 - kontroler higieny mięsa
 • 325512 - weterynaryjny kontroler sanitarny
 • 325514 - inspektor sanitarny
 • 331503 - rzeczoznawca
 • 331504 - rzeczoznawca jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • 515101 - inspektor hotelowy
 • 335905 - inspektor kontroli handlu i usług
 • 335906 - rzecznik praw konsumenta
 • 335907 - inspektor do spraw miar i wag
 • 335990 - pozostali urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 311517 - kontroler jakości połączeń spawalniczych
 • 214930 - rzeczoznawca samochodowy
2024 Railway traffic operators | Show
 • 5112 - konduktorzy i pokrewni
 • 711605 - toromistrz
 • 8312 - dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni
 • 311407 - technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (s)
 • 132407 - zawiadowca stacji
 • 214920 - kontroler kolejowy