Список професій за алфавітом

Список професій за алфавітом

Дані завантажуються...
2024
2024 Yкладачі бруківки | Розгорнути
 • 711205 - brukarz
2024 автомеханіки | Розгорнути
 • 7231 - mechanicy pojazdów samochodowych
 • 311513 - technik pojazdów samochodowych (s)
2024 адміністративні та офісні працівники | Розгорнути
 • 4110 - pracownicy obsługi biurowej
 • 331401 - asystent do spraw statystyki
 • 331404 - asystent przetwarzania danych
 • 331490 - pozostały średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych
 • 334306 - technik administracji (s)
 • 334307 - stenograf-protokolant
 • 334390 - pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu
 • 334402 - sekretarka medyczna
 • 334490 - pozostali sekretarze medyczni i pokrewni
 • 341103 - sekretarz sądowy
 • 341190 - pozostały średni personel z dziedziny prawa i pokrewny
 • 4132 - operatorzy wprowadzania danych
 • 431201 - pracownik do spraw statystyki
 • 431203 - pracownik w biurze maklerskim
 • 431290 - pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń
 • 441301 - kodowacz (koder)
 • 4419 - pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 413103 - operator edytorów tekstu
 • 413190 - pozostali operatorzy edytorów tekstu
2024 адміністратори веб-сайтів | Розгорнути
 • 351401 - administrator stron internetowych
 • 351403 - pracownik pozycjonowania stron internetowych
 • 351404 - projektant stron internetowych (webmaster)
 • 262202 - analityk ruchu na stronach internetowych
2024 акустики та звукорежисери | Розгорнути
 • 311908 - technik akustyk
 • 352120 - technik realizacji dźwięku
 • 352122 - technik realizacji nagrań i nagłośnień
 • 352123 - technik realizacji nagrań (s)
 • 352124 - technik realizacji nagłośnień (s)
2024 аналітики, тестувальники та оператори систем телекомунікацій | Розгорнути
 • 2511 - analitycy systemów komputerowych
 • 251202 - specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych
 • 251290 - pozostali specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
 • 251903 - tester oprogramowania komputerowego
 • 213109 - bioinformatyk
 • 251901 - informatyk medyczny
 • 251902 - specjalista zastosowań informatyki
 • 251904 - tester systemów teleinformatycznych
 • 251990 - pozostali analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 2522 - administratorzy systemów komputerowych
 • 2523 - specjaliści do spraw sieci komputerowych
 • 2529 - specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 351101 - operator bezprzewodowych sieci komputerowych
 • 351102 - operator komputerowych urządzeń peryferyjnych
 • 3513 - operatorzy sieci i systemów komputerowych
 • 351402 - administrator systemów poczty elektronicznej
 • 413102 - operator aplikacji komputerowych
2024 архівісти та музейники | Розгорнути
 • 2621 - archiwiści i muzealnicy
 • 4414 - technicy archiwiści i pokrewni
2024 архітектори та урбаністи | Розгорнути
 • 216101 - architekt
 • 216403 - urbanista
 • 214907 - inżynier gospodarki przestrzennej
 • 214927 - inżynier akustyk
 • 216190 - pozostali architekci
2024 бетонообробники та супутні працівники | Розгорнути
 • 7114 - betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
2024 бляхарі та автомаляри | Розгорнути
 • 713203 - lakiernik samochodowy (s)
 • 721306 - blacharz samochodowy (s)
2024 будівельники | Розгорнути
 • 7111 - monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
 • 7119 - robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 9313 - robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym
 • 7117 - monterzy budownictwa wodnego
 • 7133 - robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
2024 будівельні столяри | Розгорнути
 • 711501 - cieśla (s)
 • 711502 - cieśla szalunkowy
 • 711503 - stolarz budowlany
 • 711590 - pozostali cieśle i stolarze budowlani
2024 бібліотекознавці, бібліотекарі та спеціалісти з наукової інформації | Розгорнути
 • 235904 - nauczyciel bibliotekarz
 • 3433 - pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni
 • 4411 - pomocnicy biblioteczni
 • 262201 - analityk informacji i raportów medialnych
 • 262203 - bibliotekoznawca
 • 262204 - broker informacji (researcher)
 • 262206 - specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
 • 262207 - specjalista zarządzania informacją
 • 262290 - pozostali bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją
 • 262208 - specjalista zarządzania dokumentacją
2024 біологи, біотехнологи | Розгорнути
 • 314102 - laborant biochemiczny
 • 311103 - technik analityk (s)
 • 213102 - biochemik
 • 213103 - biofizyk
 • 213104 - bioinżynier
 • 213105 - biolog
 • 213106 - biotechnolog
 • 213107 - genetyk
 • 213108 - mikrobiolog
 • 213190 - pozostali biolodzy i pokrewni
 • 214905 - inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej
 • 229901 - epidemiolog
 • 229902 - koordynator badań klinicznych
 • 229908 - toksykolog
 • 314101 - laborant mikrobiologiczny
 • 314190 - pozostali technicy nauk biologicznych
 • 324001 - laborant weterynaryjny
 • 532903 - preparator medyczny
 • 213101 - botanik
 • 213110 - fizjolog
2024 ветеринари | Розгорнути
 • 2251 - lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
 • 2252 - lekarze weterynarii specjaliści
 • 324002 - technik weterynarii (s)
 • 324090 - pozostali technicy weterynarii
2024 вихователі | Розгорнути
 • 235921 - pedagog
 • 235912 - pedagog szkolny
 • 235909 - nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej
 • 235911 - pedagog animacji kulturalnej
 • 235101 - andragog
 • 235919 - pedagog specjalny
 • 235922 - pedagog mediów
2024 вихователі в закладах освіти та опіки | Розгорнути
 • 235914 - wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej
 • 235916 - animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy)
2024 вихователі дитячого садка | Розгорнути
 • 2342 - specjaliści do spraw wychowania małego dziecka
2024 водії автобусів | Розгорнути
 • 833101 - kierowca autobusu
 • 833102 - kierowca trolejbusu
2024 водії вантажівок | Розгорнути
 • 8332 - kierowcy samochodów ciężarowych
 • 832201 - kierowca mechanik (s)
2024 водії легкових автомобілів | Розгорнути
 • 832203 - kierowca samochodu osobowego
 • 832204 - przewoźnik osób
 • 832205 - taksówkarz
 • 832206 - kierowca pojazdu uprzywilejowanego
2024 вчителі загальноосвітніх предметів | Розгорнути
 • 2330 - nauczyciele szkół ponadpodstawowych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego)
 • 234102 - nauczyciel przedmiotu w szkole podstawowej
 • 234190 - pozostali nauczyciele szkół podstawowych
 • 2353 - lektorzy języków obcych
2024 вчителі початкової освіти | Розгорнути
 • 234101 - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
2024 вчителі практичної професійної підготовки | Розгорнути
 • 232001 - nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • 235905 - instruktor praktycznej nauki zawodu
2024 вчителі професійно-технічних предметів | Розгорнути
 • 232002 - nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych
 • 232003 - nauczyciel przedmiotów teoretycznych zawodowych
 • 232090 - pozostali nauczyciele kształcenia zawodowego
2024 вчителі шкіл спеціальних | Розгорнути
 • 2352 - nauczyciele pracujący z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
2024 геодезисти та картографи | Розгорнути
 • 2165 - kartografowie i geodeci
 • 311104 - technik geodeta (s)
 • 311801 - rysownik geodezyjny
 • 311802 - rysownik kartograficzny
2024 гончарі і ремісники склярі | Розгорнути
 • 7315 - formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła
 • 712505 - witrażownik
 • 731402 - ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych
 • 731603 - giloszer szkła
 • 731604 - grawer szkła
 • 731605 - lustrzarz
 • 731606 - pozłotnik
 • 731607 - rzeźbiarz szkła
 • 731608 - szyldziarz
 • 731609 - zdobnik ceramiki (s)
 • 731610 - zdobnik szkła
 • 731611 - grawer
 • 731690 - pozostali szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni
 • 731305 - złotnik-jubiler (s)
2024 гірники та оператори гірничих машин та обладнання | Розгорнути
 • 8112 - operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin
 • 8113 - operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
 • 931101 - robotnik górniczy dołowy
 • 132202 - kierownik jednostki ratownictwa górniczego
 • 311701 - technik górnictwa odkrywkowego (s)
 • 311702 - technik górnictwa otworowego (s)
 • 311703 - technik górnictwa podziemnego (s)
 • 311706 - technik przeróbki kopalin stałych (s)
 • 311707 - technik wiertnik (s)
 • 3121 - osoby dozoru ruchu w górnictwie
 • 313204 - maszynista wentylatorów w kopalni
 • 7542 - strzałowi i pokrewni
 • 8111 - górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni
 • 311709 - technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny (s)
2024 гірники та оператори гірничодобувного обладнання | Розгорнути
 • 7511 - masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni
 • 932904 - patroszacz ryb
2024 дизайнери комп'ютерної графіки | Розгорнути
 • 216601 - grafik komputerowy dtp
 • 216602 - grafik komputerowy multimediów
 • 216604 - projektant grafiki
 • 216605 - projektant grafiki stron internetowych
 • 216606 - specjalista do spraw animacji multimedialnej
 • 216690 - pozostali projektanci grafiki i multimediów
 • 343920 - technik animacji filmowej (s)
2024 дизайнери та адміністратори баз даних, програмісти | Розгорнути
 • 2513 - projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
 • 2514 - programiści aplikacji
 • 251905 - specjalista systemów rozpoznawania mowy
 • 2521 - projektanci i administratorzy baz danych
 • 251906 - inżynier internetu rzeczy
 • 251907 - specjalista do spraw chmury obliczeniowej (cloud computing)
 • 251908 - specjalista do spraw rozwoju sztucznej inteligencji
 • 251909 - specjalista do spraw uczenia maszynowego
2024 допомагають в домашньому господарстві | Розгорнути
 • 515201 - gospodyni
 • 515202 - organizator usług domowych
 • 515204 - właściciel małego zakładu agroturystycznego / hotelarskiego / gastronomicznego
 • 515290 - pozostali pracownicy usług domowych
2024 діагности автомобілів | Розгорнути
 • 311501 - diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów
 • 311503 - kontroler stanu technicznego pojazdów
2024 економісти | Розгорнути
 • 2631 - ekonomiści
 • 331403 - technik ekonomista (s)
2024 експедитори та логісти | Розгорнути
 • 214104 - inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania
 • 3331 - spedytorzy i pokrewni
 • 214917 - inżynier transportu drogowego
 • 242108 - specjalista do spraw logistyki
 • 242221 - specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu
 • 432302 - dyspozytor transportu samochodowego
 • 432303 - ekspedytor
 • 214918 - inżynier transportu kolejowego
 • 216401 - inżynier ruchu drogowego
 • 216402 - inżynier ruchu kolejowego
 • 216490 - pozostali urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego
 • 242105 - organizator transportu drogowego
 • 242205 - doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych
 • 311927 - technik transportu drogowego (s)
 • 332402 - makler morski
 • 432390 - pozostali pracownicy do spraw transportu
 • 242115 - specjalista do spraw przewozów intermodalnych
2024 електромеханіки та електромонтажники | Розгорнути
 • 7411 - elektrycy budowlani i pokrewni
 • 7412 - elektromechanicy i elektromonterzy
 • 7413 - monterzy linii elektrycznych
 • 3113 - technicy elektrycy
 • 3131 - operatorzy urządzeń energetycznych
2024 журналісти та редактори | Розгорнути
 • 264104 - redaktor wydawniczy
 • 2642 - dziennikarze
 • 262205 - menedżer zawartości serwisów internetowych
 • 265690 - pozostali prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni
 • 265902 - bloger / vloger
 • 441302 - korektor tekstu
2024 зварювальники | Розгорнути
 • 7212 - spawacze i pokrewni
 • 311516 - technik spawalnictwa (s)
2024 зубні техніки | Розгорнути
 • 321402 - technik dentystyczny (s)
 • 3251 - asystenci dentystyczni
 • 532902 - pomoc dentystyczna
 • 229914 - specjalista do spraw techniki dentystycznej
2024 каменярі | Розгорнути
 • 7113 - robotnicy obróbki kamienia
 • 811408 - pilarz kamienia
 • 811409 - szlifierz kamienia
2024 керівники будівництва | Розгорнути
 • 132301 - kierownik budowy
2024 керівники в соціально-культурних закладах | Розгорнути
 • 134102 - kierownik przedszkola
 • 134104 - kierownik żłobka / klubu dziecięcego
 • 134105 - kierownik placówki wsparcia dziennego
 • 134106 - dyrektor ośrodka adopcyjnego
 • 134107 - dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej
 • 134190 - pozostali kierownicy / dyrektorzy w instytucjach opieki nad dziećmi
 • 134201 - kierownik hospicjum
 • 134202 - kierownik komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego
 • 134204 - kierownik podmiotu leczniczego
 • 134290 - pozostali kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej
 • 1343 - kierownicy w instytucjach opieki nad osobami starszymi
 • 1344 - kierownicy w instytucjach pomocy społecznej
 • 134501 - dyrektor szkoły
 • 134503 - kierownik warsztatów szkolnych
 • 134590 - pozostali kierownicy w instytucjach edukacyjnych
 • 134901 - dyrektor aresztu śledczego / zakładu karnego
 • 134902 - dyrektor zakładu dla nieletnich
 • 134907 - kierownik archiwum
 • 134908 - kierownik biblioteki
 • 134910 - kierownik muzeum
 • 143105 - kierownik domu kultury
 • 143116 - dyrektor teatru
 • 143118 - dyrektor filharmonii / opery / operetki / orkiestry
 • 143119 - dyrektor zespołu pieśni i tańca / chóru
 • 134916 - prezes / dyrektor sądu
2024 керівники виробництва | Розгорнути
 • 1311 - kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie
 • 1312 - kierownicy produkcji w zakładach akwakultury i rybołówstwie
 • 1321 - kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
 • 132201 - kierownik działu ruchu zakładu górniczego lub zakładu
 • 132204 - kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu
 • 132290 - pozostali kierownicy w górnictwie
 • 132302 - kierownik małego przedsiębiorstwa budowlanego
 • 132390 - pozostali kierownicy do spraw budownictwa
2024 клінінговий персонал | Розгорнути
 • 9111 - pomoce domowe i sprzątaczki
 • 911201 - łazienkowa
 • 911203 - pokojowa
 • 911204 - pomoc laboratoryjna
 • 911205 - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (s)
 • 911206 - salowa
 • 911207 - pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka)
 • 911208 - sprzątacz pojazdów
 • 911290 - pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne
 • 9123 - zmywacze okien
 • 912901 - czyściciel basenów pływackich
 • 912902 - czyściciel dywanów
 • 912904 - operator maszyn czyszczących
 • 912990 - pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem gdzie indziej niesklasyfikowani
2024 колектори | Розгорнути
 • 421403 - windykator
 • 421490 - pozostali windykatorzy i pokrewni
2024 кондитери | Розгорнути
 • 751201 - cukiernik (s)
 • 751202 - dekorator wyrobów cukierniczych
 • 751203 - karmelarz
 • 932906 - pomocnik ciastkarza
2024 косметологи | Розгорнути
 • 229903 - kosmetolog
 • 5142 - kosmetyczki i pokrewni
 • 323014 - podolog (s)
 • 343917 - tatuażysta
 • 343918 - charakteryzator
2024 кравців і робітників швейного виробництва | Розгорнути
 • 311924 - technik technologii odzieży
 • 7531 - krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni
 • 311926 - technik technologii wyrobów skórzanych (s)
 • 7532 - konstruktorzy i krojczowie odzieży
 • 7533 - szwaczki, hafciarki i pokrewni
 • 8153 - operatorzy maszyn do szycia
 • 815903 - operator urządzeń do klejenia elementów odzieży
 • 815904 - operator urządzeń wykrawających i nawarstwiających
 • 815990 - pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 932902 - lagowacz
 • 932905 - pomoc krawiecka
 • 311941 - technik przemysłu mody (s)
 • 731808 - rękodzielnik wyrobów włókienniczych (s)
 • 311946 - technik stylista (s)
2024 культурні аніматори та організатори заходів | Розгорнути
 • 3332 - organizatorzy konferencji i imprez
 • 343901 - animator kultury
 • 342311 - animator rekreacji i organizacji czasu wolnego
 • 343911 - technik teatralny
 • 343919 - administrator produkcji filmowej i telewizyjnej (s)
2024 кухарі | Розгорнути
 • 5120 - kucharze
2024 ландшафтні архітектори | Розгорнути
 • 2162 - architekci krajobrazu
 • 314202 - technik architektury krajobrazu (s)
2024 листоноші та кур’єри | Розгорнути
 • 441202 - kurier
 • 441203 - listonosz
 • 441290 - pozostali listonosze i pokrewni
2024 логопеди та аудіофонологи | Розгорнути
 • 235906 - nauczyciel logopeda
 • 2294 - audiofonolodzy i logopedzi
2024 лікарі | Розгорнути
 • 2211 - lekarze bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją i stopnia
 • 2212 - lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
 • 134207 - lekarz ordynator oddziału
2024 лісники | Розгорнути
 • 6210 - robotnicy leśni i pokrewni
 • 834104 - operator ciągników zrywkowych do zrywki podwieszanej
 • 834105 - operator maszyn leśnych (s)
 • 834108 - operator nasiębiernych ciągników zrywkowych
 • 834109 - operator urządzeń technicznych stosowanych w leśnictwie
 • 834110 - operator wielooperacyjnych samojezdnych maszyn leśnych
 • 834111 - operator zrywkowych kolejek linowych
 • 9215 - robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie
2024 маляри | Розгорнути
 • 713201 - lakiernik
 • 713202 - lakiernik proszkowy
 • 713204 - lakiernik tworzyw sztucznych
 • 713205 - lakiernik wyrobów drzewnych
 • 713206 - malarz-lakiernik samolotowy
 • 713207 - malarz-lakiernik konstrukcji i wyrobów metalowych
 • 713208 - piaskarz
 • 713290 - pozostali lakiernicy
 • 932907 - pomocnik lakiernika
2024 машиністи поїздів | Розгорнути
 • 8311 - maszyniści kolejowi i metra
 • 833103 - kierujący tramwajem (motorniczy)
2024 медичні лабораторні діагности | Розгорнути
 • 2272 - diagności laboratoryjni specjaliści
 • 2271 - diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
 • 3212 - Technicy analityki medycznej
2024 медичні рятувальники | Розгорнути
 • 3256 - ratownicy medyczni
 • 532904 - sanitariusz szpitalny
 • 2240 - specjaliści do spraw ratownictwa medycznego
2024 медичні сестри та акушерки | Розгорнути
 • 134205 - pielęgniarka oddziałowa
 • 134206 - położna oddziałowa
 • 2221 - pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
 • 2222 - pielęgniarki z tytułem specjalisty
 • 2231 - położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
 • 2232 - położne z tytułem specjalisty
 • 325902 - higienistka szkolna
2024 менеджер приміщень, швейцари, двірники та доглядачі | Розгорнути
 • 541306 - portier
 • 515301 - gospodarz domu
 • 515303 - robotnik gospodarczy
 • 515390 - pozostali gospodarze budynków
 • 8182 - maszyniści kotłów parowych i pokrewni
 • 911202 - palacz pieców zwykłych
 • 9629 - pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani
2024 менеджери з логістики | Розгорнути
 • 132401 - kierownik działu logistyki
 • 132402 - kierownik działu transportu
 • 132403 - kierownik działu zakupów
 • 132404 - kierownik magazynu
 • 132405 - kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego
 • 132406 - kierownik przedsiębiorstwa transportowego
 • 132408 - kierownik punktu skupu
 • 132490 - pozostali kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych
 • 132409 - kierownik do spraw handlu zagranicznego
 • 132410 - kierownik do spraw optymalizacji zasobów
 • 132411 - kierownik do spraw transportu rurociągowego
 • 132412 - kierownik do spraw zarządzania flotą samochodową
2024 менеджери з обслуговування | Розгорнути
 • 1330 - kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych
 • 134101 - kierownik centrum rozrywki dla dzieci
 • 1346 - kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych
 • 134903 - kierownik agencji ochrony mienia i osób
 • 134904 - kierownik firmy audytorskiej
 • 134905 - kierownik kancelarii prawnej
 • 134906 - kierownik agencji filmowej / telewizyjnej
 • 134909 - kierownik galerii sztuki
 • 134990 - pozostali kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 1411 - kierownicy w hotelarstwie
 • 1412 - kierownicy w gastronomii
 • 143101 - kierownik agencji do spraw usług sportowych / turystycznych / kulturalnych
 • 143107 - kierownik kasyna
 • 143108 - kierownik kina
 • 143109 - kierownik klubu fitness
 • 143110 - kierownik klubu sportowego
 • 143112 - kierownik parku rozrywki / cyrku
 • 143114 - kierownik siłowni
 • 143115 - kierownik szkółki jeździeckiej
 • 143117 - kierownik szkoły tańca
 • 143190 - pozostali kierownicy do spraw sportu, rekreacji i rozrywki
 • 342203 - menedżer dyscypliny sportu
 • 342204 - menedżer imprez sportowych
 • 342205 - menedżer sportu
 • 1439 - kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 143102 - kierownik obiektu sportowego
 • 143103 - kierownik ogrodu zoologicznego
 • 143104 - kierownik zakładu bukmacherskiego / kolektury / loterii
 • 265411 - producent muzyczny
 • 134915 - Kierownik wydawnictwa
2024 менеджери з продажу | Розгорнути
 • 5222 - kierownicy sprzedaży w marketach
 • 1420 - kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym
 • 122106 - regionalny kierownik sprzedaży
 • 122102 - kierownik do spraw sprzedaży
 • 122107 - kierownik domu aukcyjnego
2024 менеджери з управління бізнесом та обслуговування | Розгорнути
 • 112001 - dyrektor do spraw administracyjnych
 • 112002 - dyrektor do spraw badawczo-rozwojowych
 • 112003 - dyrektor do spraw energetyki
 • 112004 - dyrektor do spraw informatyki / informacji
 • 112005 - dyrektor do spraw personalnych
 • 112006 - dyrektor finansowy
 • 112007 - dyrektor generalny
 • 112008 - dyrektor handlowy
 • 112009 - dyrektor logistyki
 • 112010 - dyrektor marketingu
 • 112011 - dyrektor operacyjny
 • 112012 - dyrektor produkcji
 • 112013 - dyrektor rozwoju biznesu
 • 112014 - dyrektor sprzedaży
 • 112015 - dyrektor techniczny
 • 112016 - dyrektor wykonawczy
 • 112019 - syndyk
 • 112020 - dyrektor do spraw wdrożeń i rozwoju technologii
 • 112090 - pozostali dyrektorzy generalni i zarządzający
 • 121102 - kierownik biura rachunkowego
 • 121103 - kierownik działu finansowego
 • 121190 - pozostali kierownicy do spraw finansowych
 • 1212 - kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
 • 1213 - kierownicy do spraw strategii i planowania
 • 1219 - kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 122101 - kierownik do spraw marketingu
 • 122103 - kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży
 • 122104 - kierownik do spraw marketingu internetowego
 • 122105 - kierownik do spraw marketingu sieciowego (wielopoziomowego)
 • 1222 - kierownicy do spraw reklamy i public relations
 • 1223 - kierownicy do spraw badań i rozwoju
 • 242102 - koordynator projektów unijnych
 • 3341 - kierownicy biura
2024 метеорологи, геологи, географи | Розгорнути
 • 311105 - technik geofizyk
 • 311106 - technik geolog (s)
 • 2112 - meteorolodzy
 • 2114 - specjaliści nauk o ziemi
 • 311107 - technik hydrolog
 • 311108 - technik meteorolog
2024 механіки-монтажники машин і апаратів | Розгорнути
 • 723301 - mechanik / konserwator urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników
 • 723302 - mechanik / konserwator urządzeń dźwignicowych
 • 723303 - mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych
 • 723304 - mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali
 • 723305 - mechanik maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego
 • 723306 - mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
 • 723307 - mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
 • 723308 - mechanik maszyn rolniczych
 • 723309 - mechanik maszyn szwalniczych
 • 723310 - mechanik-monter maszyn i urządzeń (s)
 • 723312 - mechanik silników spalinowych
 • 723318 - mechanik pojazdów kolejowych (s)
 • 723390 - pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych
 • 7234 - mechanicy rowerów i pokrewni
 • 731102 - mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
 • 731103 - mechanik precyzyjny (s)
 • 731104 - optyk-mechanik (s)
 • 731106 - zegarmistrz (s)
 • 731107 - automatyk (s)
 • 731190 - pozostali mechanicy precyzyjni
 • 932908 - pomocnik mechanika
 • 723314 - monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
 • 8211 - monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych
 • 8212 - monterzy sprzętu elektrycznego
 • 8213 - monterzy sprzętu elektronicznego
2024 монтажники будівельних конструкцій | Розгорнути
 • 7126 - hydraulicy i monterzy rurociągów
 • 7127 - monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
2024 монтажники вікон та склярі | Розгорнути
 • 712501 - monter / składacz okien
 • 712502 - szklarz
 • 712503 - szklarz budowlany
 • 712504 - szklarz pojazdów
 • 712506 - monter szkła budowlanego
 • 712590 - pozostali szklarze
 • 754902 - monter żaluzji
2024 монтажники електроніки | Розгорнути
 • 742102 - monter-elektronik
 • 742103 - monter-elektronik – aparatura medyczna
 • 742104 - monter-elektronik – aparatura pomiarowa
 • 742105 - monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne
 • 742106 - monter-elektronik – elektroniczny sprzęt sygnalizacyjny i systemy sygnalizacyjne
 • 742108 - monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego
 • 742110 - monter-elektronik – układy elektroniczne automatyki przemysłowej
 • 742113 - monter / konserwator urządzeń zabezpieczeń technicznych osób i mienia
 • 742114 - monter mechatronik
 • 742115 - monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra
 • 742116 - monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra
 • 742190 - pozostali monterzy elektronicy i serwisanci urządzeń elektronicznych
 • 742201 - monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter)
 • 742202 - monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych (s)
 • 742203 - monter sieci telekomunikacyjnych
 • 742204 - monter-elektronik – instalacja anten
 • 742205 - monter-elektronik – sprzęt komputerowy
 • 742206 - monter-elektronik – urządzenia radiokomunikacyjne
 • 742207 - monter-elektronik – urządzenia radiowo-telewizyjne
 • 742290 - pozostali monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych
 • 742117 - elektronik (s)
 • 742118 - mechatronik (s)
 • 742119 - serwisant urządzeń biurowych
2024 монтажники металевих конструкцій | Розгорнути
 • 7214 - robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
 • 7215 - takielarze i monterzy konstrukcji linowych
 • 311910 - technik budownictwa okrętowego
 • 721304 - blacharz lotniczy
 • 721305 - blacharz okrętowy
 • 721390 - pozostali blacharze
 • 311942 - technik budowy jednostek pływających (s)
2024 моряки, працівники судно-портової служби | Розгорнути
 • 3151 - pracownicy służb technicznych żeglugi
 • 8350 - marynarze i pokrewni (z wyłączeniem sił zbrojnych)
 • 511102 - steward statku morskiego
 • 315202 - bosman portu
 • 315203 - inspektor bezpieczeństwa żeglugi
 • 315204 - kapitan portu morskiego
 • 315205 - kapitan statku morskiego
 • 315206 - kapitan żeglugi śródlądowej
 • 315207 - kapitan żeglugi przybrzeżnej
 • 315208 - oficer pokładowy
 • 315209 - oficer portu
 • 315210 - obserwator radarowy żeglugi śródlądowej
 • 315211 - pilot morski
 • 315212 - pilot żeglugi śródlądowej
 • 315214 - technik nawigator morski (s)
 • 315216 - technik żeglugi śródlądowej (s)
 • 315217 - szyper
 • 315290 - pozostali oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni
 • 723311 - mechanik okrętowy
 • 723316 - motorzysta wachtowy
 • 723317 - marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej
2024 муляри і штукатури | Розгорнути
 • 7123 - tynkarze i pokrewni
 • 711201 - monter kamiennych elementów budowlanych
 • 711202 - murarz
 • 711203 - zdun (s)
 • 711204 - murarz-tynkarz (s)
 • 711290 - pozostali murarze i pokrewni
 • 7124 - monterzy izolacji
2024 незалежні бухгалтери | Розгорнути
 • 121101 - główni księgowi
 • 0000 - specjalności ujmowane w zawodzie (spoza KZiS)
 • 241103 - specjalista do spraw rachunkowości
 • 241190 - pozostali specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości
2024 няні, працівники по догляду за дітьми | Розгорнути
 • 325905 - opiekunka dziecięca (s)
 • 5311 - opiekunowie dziecięcy
2024 оббивники | Розгорнути
 • 7534 - tapicerzy i pokrewni
 • 815902 - operator maszyn tapicerskich
2024 оператори з виробництва гумових та пластмасових виробів | Розгорнути
 • 8141 - operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych
 • 8142 - operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
2024 оператори залізничного руху | Розгорнути
 • 5112 - konduktorzy i pokrewni
 • 711605 - toromistrz
 • 8312 - dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni
 • 311407 - technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (s)
 • 132407 - zawiadowca stacji
 • 214920 - kontroler kolejowy
 • 311401 - diagnosta kolejowy
 • 311928 - technik transportu kolejowego (s)
 • 432304 - odprawiacz pociągów
 • 432305 - konstruktor rozkładów jazdy
 • 711602 - dróżnik obchodowy
 • 723313 - mechanik taboru kolejowego
 • 742101 - automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • 931207 - pomocniczy robotnik torowy
2024 оператори землерийної техніки та механіки | Розгорнути
 • 8342 - operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
2024 оператори машин для виробництва та обробки паперу | Розгорнути
 • 8171 - operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
 • 8143 - operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
2024 оператори машин для виробництва хімічної продукції | Розгорнути
 • 8131 - operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych
 • 8132 - operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów
2024 оператори машин для виробництва цементу та виробів з каменю | Розгорнути
 • 731410 - operator automatów ceglarskich i wapienno-piaskarskich
 • 811401 - hartowacz betonów i sylikatów
 • 811402 - krajacz materiałów budowlanych
 • 811404 - operator urządzeń do formowania bloków i tynków gipsowych
 • 811405 - operator urządzeń do produkcji elementów z betonu komórkowego
 • 811406 - operator urządzeń do produkcji mas asfaltobetonowych
 • 811407 - operator urządzeń wytwórczych mieszanek betonowych
 • 811490 - pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni
2024 оператори медичного обладнання | Розгорнути
 • 3211 - operatorzy aparatury medycznej
 • 532905 - zabiegowy balneologiczny
 • 311409 - technik elektroniki medycznej
 • 311907 - serwisant urządzeń medycznych
 • 229911 - specjalista radiofarmacji
 • 229912 - specjalista inżynierii medycznej
 • 229913 - elektroradiolog
 • 311902 - monter urządzeń medycznych
2024 оператори підйомно-транспортної техніки | Розгорнути
 • 8343 - maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
2024 оператори різальних верстатів | Розгорнути
 • 7223 - ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni
 • 7224 - szlifierze narzędzi i polerowacze metali
2024 оператори сільськогосподарської та садової техніки | Розгорнути
 • 834101 - kierowca ciągnika rolniczego
 • 834102 - kombajnista (kierowca kombajnu)
 • 834103 - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (s)
 • 834107 - operator maszyn rolniczych
 • 834190 - pozostali operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych
 • 834106 - operator maszyn ogrodniczych
2024 оператори текстильного обладнання | Розгорнути
 • 731802 - dziewiarz
 • 731805 - przędzarz
 • 731809 - tkacz
 • 8151 - operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni
 • 8152 - operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich
 • 815901 - operator maszyn do produkcji włóknin i przędzin
2024 оптики та працівники протезування | Розгорнути
 • 2295 - optometryści
 • 321401 - protetyk słuchu (s)
 • 321403 - technik ortopeda (s)
 • 3253 - optycy okularowi
 • 325906 - ortoptystka (s)
 • 731105 - ortopeda mechanik
 • 214928 - inżynier optyk
2024 особи, які доглядають за людиною похилого віку або з інвалідністю | Розгорнути
 • 341201 - asystent osoby niepełnosprawnej (s)
 • 341202 - opiekun osoby starszej (s)
 • 341203 - opiekun w domu pomocy społecznej (s)
 • 341204 - opiekunka środowiskowa (s)
 • 5322 - pracownicy domowej opieki osobistej
 • 5321 - pomocniczy personel medyczny
 • 5162 - osoby do towarzystwa
2024 офіціанти та бармени | Розгорнути
 • 5131 - kelnerzy
 • 5132 - barmani
2024 пекарі | Розгорнути
 • 751204 - piekarz (s)
 • 932910 - pomocnik piekarza
2024 персонал обслуговування повітряного руху | Розгорнути
 • 3154 - kontrolerzy ruchu lotniczego i personel pokrewny
 • 3155 - technicy urządzeń ruchu lotniczego
 • 511101 - stewardesa / steward
 • 723201 - mechanik płatowców
 • 723202 - mechanik silników lotniczych
 • 723203 - mechanik wyposażenia lotniczego statków powietrznych
 • 723290 - pozostali mechanicy statków powietrznych i pokrewni
 • 315301 - mechanik pokładowy
 • 315302 - nawigator lotniczy
 • 315305 - operator tankowania statków powietrznych
 • 315306 - pilot balonowy
 • 315308 - pilot samolotowy zawodowy / liniowy
 • 315309 - pilot sterowcowy zawodowy
 • 315310 - pilot szybowcowy
 • 315311 - pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy
 • 315312 - pilot wiatrakowcowy zawodowy
 • 315314 - skoczek spadochronowy
 • 315318 - mechanik lotniczy obsługi technicznej
 • 315319 - pilot pionowzlotu
 • 315390 - pozostali piloci statków powietrznych i personel pokrewny
2024 перукарі | Розгорнути
 • 5141 - fryzjerzy
2024 покрівельники та бляхарі будівельники | Розгорнути
 • 7121 - dekarze
 • 721301 - blacharz (s)
 • 721302 - blacharz budowlany
 • 721303 - blacharz izolacji przemysłowych
 • 311221 - technik dekarstwa (s)
2024 помічники кухні | Розгорнути
 • 9412 - pomoce kuchenne
 • 5246 - wydawcy posiłków
 • 9411 - pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
2024 помічники освіти | Розгорнути
 • 531201 - asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca
 • 531203 - asystent edukacji romskiej
 • 531204 - asystent nauczyciela w szkole
 • 531202 - asystent nauczyciela przedszkola
2024 постачальники | Розгорнути
 • 3323 - zaopatrzeniowcy
 • 8321 - kierowcy motocykli
 • 832202 - kierowca samochodu dostawczego
 • 962103 - dostawca potraw
 • 962105 - goniec
2024 працівники бухгалтерії | Розгорнути
 • 4311 - pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości
 • 4313 - pracownicy obsługi płacowej
 • 421106 - kontroler rozliczeń pieniężnych
 • 421107 - skarbnik bankowy
 • 3313 - księgowi
2024 працівники друкарні | Розгорнути
 • 7321 - pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku
 • 7322 - drukarze
 • 7323 - introligatorzy i pokrewni
 • 311918 - technik poligraf
 • 311911 - technik cyfrowych procesów graficznych
 • 311935 - technik procesów drukowania (s)
 • 311936 - technik procesów introligatorskich (s)
 • 311943 - technik grafiki i poligrafii cyfrowej (s)
2024 працівники з охорони праці | Розгорнути
 • 214935 - rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • 2291 - specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska
 • 242227 - specjalista zarządzania kryzysowego
 • 311214 - inspektor ochrony przeciwpożarowej
 • 325502 - inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
 • 325503 - inspektor ochrony radiologicznej
 • 325505 - instruktor higieny
 • 325509 - technik bezpieczeństwa i higieny pracy (s)
 • 325510 - technik dozymetrysta
 • 325590 - pozostały średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
 • 723315 - monter / konserwator urządzeń przeciwpożarowych
2024 працівники мийки, пральні та прасування | Розгорнути
 • 8157 - operatorzy maszyn do prania
 • 9121 - praczki ręczne i prasowacze
 • 9122 - czyściciele pojazdów
2024 працівники охорони навколишнього середовища і сталого розвитку | Розгорнути
 • 2133 - specjaliści do spraw ochrony środowiska
 • 313201 - operator aparatury do przetwarzania odpadów niebezpiecznych
 • 313206 - operator spalarni odpadów komunalnych
 • 313207 - operator urządzeń klimatyzacyjnych i odpylających
 • 313208 - operator urządzeń oczyszczania ścieków
 • 313209 - operator urządzeń uzdatniania i demineralizacji wody
 • 313210 - pracownik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
 • 313290 - pozostali operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni
 • 325501 - edukator ekologiczny
 • 325504 - inspektor ochrony środowiska
 • 325507 - strażnik ochrony przyrody / środowiska
 • 325508 - technik analizy i monitoringu środowiska
 • 325511 - technik ochrony środowiska (s)
 • 325515 - technik gospodarki odpadami (s)
 • 0000 - specjalności ujmowane w zawodzie (spoza KZiS)
 • 313211 - operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami (s)
2024 працівники пошти | Розгорнути
 • 421101 - asystent usług pocztowych
 • 421108 - technik usług pocztowych i finansowych (s)
 • 441201 - ekspedient pocztowy
 • 421105 - kontroler pocztowy
2024 працівники ритуальної служби | Розгорнути
 • 5163 - pracownicy zakładów pogrzebowych
2024 працівники складу | Розгорнути
 • 4321 - magazynierzy i pokrewni
 • 515102 - intendent
 • 8344 - kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
 • 532901 - pomoc apteczna
2024 працівники служб фізичного захисту | Розгорнути
 • 311920 - technik systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
 • 541307 - pracownik ochrony fizycznej
 • 541315 - technik ochrony fizycznej osób i mienia (s)
 • 541316 - operator kontroli bezpieczeństwa
 • 541317 - pracownik obsługi monitoringu
 • 541390 - pozostali pracownicy ochrony osób i mienia
 • 541906 - ratownik wodny
 • 541990 - pozostali pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani
2024 працівники спецслужб | Розгорнути
 • 134914 - kierownik rewiru / posterunku policji
 • 134911 - komendant policji (powiatowy, miejski, rejonowy, komisariatu)
 • 134912 - komendant straży gminnej / miejskiej
 • 134913 - komendant powiatowy / miejski państwowej straży pożarnej
 • 263506 - wychowawca w jednostkach penitencjarnych
 • 311919 - technik pożarnictwa (s)
 • 3351 - funkcjonariusze celni i ochrony granic
 • 3355 - policjanci
 • 3356 - funkcjonariusze służby więziennej
 • 3357 - funkcjonariusze służb specjalnych
 • 5411 - strażacy
 • 5412 - strażnicy w zakładach dla nieletnich
 • 541301 - funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa
 • 541312 - strażnik gminny / miejski
 • 541313 - strażnik straży marszałkowskiej
 • 541314 - funkcjonariusz straży ochrony kolei
 • 0310 - szeregowi zawodowi Sił Zbrojnych
 • 541907 - strażnik leśny
 • 541908 - strażnik łowiecki
 • 541909 - strażnik rybacki
 • 261911 - analityk kryminalny
 • 335909 - inspektor Inspekcji Transportu Drogowego
2024 працівники туристичних фірм та туристичного обслуговування | Розгорнути
 • 242113 - specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych
 • 4221 - konsultanci i inni pracownicy biur podróży
 • 4225 - pracownicy biur informacji
 • 422402 - technik hotelarstwa (s)
 • 5113 - przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
 • 515203 - technik turystyki wiejskiej
 • 515205 - technik turystyki na obszarach wiejskich (s)
2024 працівники харчової промисловості | Розгорнути
 • 8160 - operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni
 • 7514 - robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych
 • 7513 - robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich
 • 932909 - pomocnik mleczarski
2024 працівники які займаються тваринами | Розгорнути
 • 5164 - opiekunowie zwierząt i pracownicy zajmujący się zwierzętami
2024 продавці та касири | Розгорнути
 • 5223 - sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)
 • 5245 - sprzedawcy w stacji paliw
 • 421103 - kasjer bankowy
 • 421104 - kasjer walutowy
 • 5230 - kasjerzy i sprzedawcy biletów
 • 421401 - inkasent
 • 524902 - doradca klienta
 • 524903 - ekspedient w punkcie usługowym
 • 516903 - hostessa
 • 421190 - pozostali kasjerzy bankowi i pokrewni
 • 4213 - pracownicy lombardów i instytucji pożyczkowych
 • 5211 - sprzedawcy na targowiskach i bazarach
 • 5212 - uliczni sprzedawcy żywności
 • 522101 - antykwariusz
 • 522102 - kioskarz
 • 524905 - ekspedient w stacji obsługi pojazdów
 • 932903 - liczarz
 • 9520 - uliczni sprzedawcy produktów (z wyłączeniem żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia)
2024 промислові гончарі | Розгорнути
 • 311921 - technik technologii ceramicznej
 • 311944 - technik ceramik (s)
 • 8181 - operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
 • 731401 - ceramik wyrobów ceramiki budowlanej
 • 731403 - formowacz ściernic
 • 731404 - formowacz wyrobów ceramicznych
 • 731405 - garncarz
 • 731406 - modelarz odlewnik gipsowych form roboczych
 • 731407 - odlewnik wyrobów ceramicznych
 • 731408 - sortowacz-brakarz ceramiki
 • 731409 - szkliwierz ceramiki
 • 731490 - pozostali ceramicy i pokrewni
 • 731601 - cechowacz skal i znaków na szkle oraz na wyrobach z metali
2024 промислові дизайнери та оператори CAD | Розгорнути
 • 2163 - projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
 • 311803 - operator CAD
 • 311890 - pozostali kreślarze
2024 психологи та психотерапевти | Розгорнути
 • 229905 - psychoterapeuta
 • 2634 - psycholodzy i pokrewni
 • 229906 - specjalista psychoterapii uzależnień
 • 229907 - specjalista terapii uzależnień
 • 229909 - psychoonkolog
 • 229910 - psychotraumatolog
 • 263502 - mediator
 • 263507 - mediator sądowy
 • 263510 - specjalista komunikacji społecznej
 • 325907 - terapeuta zajęciowy (s)
 • 323013 - arteterapeuta
 • 235908 - nauczyciel psycholog
 • 323006 - instruktor hipoterapii
 • 323007 - kynoterapeuta (dogoterapeuta)
2024 реєстратори | Розгорнути
 • 422401 - recepcjonista hotelowy
 • 4226 - recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)
2024 рибалки | Розгорнути
 • 314208 - technik rybactwa śródlądowego (s)
 • 315215 - technik rybołówstwa morskiego (s)
 • 6221 - hodowcy ryb
 • 6222 - rybacy śródlądowi
 • 6223 - rybacy morscy
 • 634001 - rybak pracujący na własne potrzeby
 • 9216 - robotnicy wykonujący prace proste w rybołówstwie i zakładach akwakultury
2024 робітники деревообробки та столяри | Розгорнути
 • 7317 - rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów
 • 7521 - robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni
 • 7522 - stolarze meblowi i pokrewni
 • 7523 - ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna
 • 8172 - operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna
 • 311922 - technik technologii drewna (s)
 • 821905 - monter wyrobów z drewna
 • 711504 - szkutnik
 • 818903 - operator maszyn i urządzeń wikliniarskich
 • 821902 - monter mebli
 • 711505 - monter jachtów i łodzi (s)
 • 311947 - technik przemysłu jachtowego (s)
 • 311948 - technik przemysłu drzewnego (s)
2024 робітники дорожнього та залізничного будівництва | Розгорнути
 • 311206 - technik drogownictwa
 • 711603 - monter nawierzchni kolejowej (s)
 • 711606 - układacz nawierzchni drogowych
 • 311207 - technik dróg i mostów kolejowych
 • 311215 - mostowniczy
 • 312301 - mistrz produkcji w budownictwie drogowym
 • 312302 - mistrz produkcji w budownictwie kolejowym
 • 312303 - mistrz produkcji w budownictwie mostowym
 • 711690 - pozostali robotnicy budowy dróg
 • 931205 - pomocniczy robotnik drogowy
 • 931206 - pomocniczy robotnik mostowy
 • 311216 - technik budowy dróg (s)
 • 311217 - technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
 • 311220 - technik budownictwa kolejowego (s)
2024 робітники з металообробки | Розгорнути
 • 8121 - operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali
 • 8122 - operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok
 • 7211 - formierze odlewniczy i pokrewni
 • 311704 - technik hutnik
 • 311705 - technik odlewnik (s)
 • 722101 - kowal (s)
 • 722102 - kowal wyrobów zdobniczych
 • 722103 - operator pras kuźniczych
 • 722190 - pozostali kowale i operatorzy pras kuźniczych
 • 731602 - galwanizer
 • 731905 - metaloplastyk
 • 311708 - technik przemysłu metalurgicznego (s)
2024 робітники з обробки шкіри | Розгорнути
 • 7535 - wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni
 • 753702 - kaletnik (s)
 • 753703 - rymarz
 • 311912 - technik garbarz (s)
 • 731810 - rękodzielnik wyrobów skórzanych
 • 753790 - pozostali kaletnicy, rymarze i pokrewni
 • 8155 - operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór
 • 815602 - operator urządzeń kaletniczych
2024 робітники фізичної праці на виробництві та нескладних роботах | Розгорнути
 • 9321 - ręczni pakowacze i znakowacze
 • 9333 - robotnicy pracujący przy przeładunku towarów
 • 9334 - układacze towarów na półkach
 • 9611 - ładowacze nieczystości
 • 9612 - sortowacze odpadów
 • 9613 - zamiatacze i pokrewni
 • 9622 - pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
 • 8183 - operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek
 • 818901 - operator urządzeń do paletyzacji
 • 818902 - operator urządzeń utylizacji surowców zwierzęcych
 • 818990 - pozostali operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 821901 - konfekcjoner wyrobów gumowych
 • 821904 - monter wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów
 • 821906 - monter wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 821907 - składacz sprzętu spadochronowego
 • 821990 - pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 912903 - zmywacz graffiti
 • 931102 - robotnik naziemny w górnictwie
 • 931190 - pozostali robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach
 • 931202 - kopacz
 • 931203 - meliorant
 • 931204 - oczyszczacz kanalizacyjny (kanalarz)
 • 931290 - pozostali robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni
 • 932901 - konserwator części / sprzętu
 • 932911 - pomocniczy robotnik przemysłowy
 • 932912 - robotnik myjący części i zespoły
 • 932913 - sortowacz
 • 932914 - wydawca materiałów
 • 932990 - pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle
 • 9331 - prowadzący pojazdy napędzane siłą mięśni
 • 9332 - prowadzący pojazdy ciągnięte przez zwierzęta
 • 9510 - pracownicy świadczący usługi na ulicach
 • 962101 - bagażowy
 • 962102 - boy hotelowy
 • 962104 - dźwigowy (windziarz)
 • 962106 - kolporter
 • 962107 - noszowy
 • 962190 - pozostali gońcy, bagażowi i pokrewni
 • 9623 - odczytujący liczniki i wybierający monety z automatów
 • 932915 - pracownik pomocniczy krawca (s)
 • 932916 - pracownik pomocniczy mechanika (s)
 • 932917 - pracownik pomocniczy ślusarza (s)
 • 932918 - pracownik pomocniczy stolarza (s)
 • 932919 - asystent fryzjera
 • 754901 - monter znaków nawigacyjnych
 • 754990 - pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 932920 - pracownik pomocniczy fryzjera (s)
 • 754903 - pracownik produkcji
 • 818904 - operator maszyn i urządzeń w przemyśle przetwórczym
 • 932921 - pomocnik elektromontera
 • 932922 - pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami (s)
2024 садівники | Розгорнути
 • 6112 - sadownicy
 • 6113 - ogrodnicy
 • 9214 - robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie
 • 314205 - technik ogrodnik (s)
 • 7544 - robotnicy zwalczania szkodników i chwastów
2024 секретарі і помічники | Розгорнути
 • 3342 - sekretarze prawni
 • 334301 - akredytowany asystent parlamentarny
 • 334302 - asystent dyrektora
 • 334303 - asystent parlamentarny
 • 334304 - asystent zarządu
 • 334305 - sekretarz konsularny
 • 341102 - sekretarka notarialna
 • 4120 - sekretarki (ogólne)
 • 516902 - asystent osobisty (concierge)
 • 343902 - asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej (s)
2024 слюсари | Розгорнути
 • 7222 - ślusarze i pokrewni
2024 соціальні працівники | Розгорнути
 • 341205 - pracownik socjalny
 • 263504 - specjalista pracy socjalnej
 • 263505 - specjalista resocjalizacji
 • 263590 - pozostali specjaliści do spraw społecznych
 • 341290 - pozostali pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej
 • 263501 - kurator sądowy
 • 263503 - specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego
 • 263508 - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • 263509 - specjalista do spraw adopcji
 • 3252 - środowiskowi pracownicy ochrony zdrowia
 • 325903 - instruktor terapii uzależnień
 • 341207 - asystent rodziny
 • 263511 - specjalista do spraw ochrony praw dziecka i rodziny
2024 соціологи та спеціалісти з соціальних/економічних досліджень | Розгорнути
 • 242218 - specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych
 • 263204 - socjolog
 • 243105 - specjalista analizy i rozwoju rynku
2024 спеціаліст з якості | Розгорнути
 • 214105 - konsultant komitetu technicznego
 • 214107 - normalizator
 • 214108 - specjalista do spraw audytu zabezpieczenia
 • 214109 - specjalista kontroli jakości
 • 214110 - towaroznawca
 • 214901 - audytor energetyczny
 • 214902 - inspektor dozoru technicznego
 • 214921 - legalizator
 • 214922 - metrolog
 • 242204 - audytor / kontroler
 • 242208 - inspektor farmaceutyczny
 • 311109 - technik metrolog
 • 311901 - cechowniczy
 • 311904 - operator badań defektoskopowych
 • 311937 - kontroler jakości wyrobów przemysłowych
 • 3133 - kontrolerzy (sterowniczy) procesów w przemyśle chemicznym
 • 3134 - kontrolerzy (sterowniczy) procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
 • 3135 - kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych
 • 313901 - kontroler (sterowniczy) robotów przemysłowych
 • 313902 - kontroler (sterowniczy) urządzeń do produkcji papieru
 • 313990 - pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 325506 - kontroler higieny mięsa
 • 325512 - weterynaryjny kontroler sanitarny
 • 325514 - inspektor sanitarny
 • 331503 - rzeczoznawca
 • 331504 - rzeczoznawca jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • 515101 - inspektor hotelowy
 • 335905 - inspektor kontroli handlu i usług
 • 335906 - rzecznik praw konsumenta
 • 335907 - inspektor do spraw miar i wag
 • 335990 - pozostali urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 311517 - kontroler jakości połączeń spawalniczych
 • 214930 - rzeczoznawca samochodowy
2024 спеціалісти адміністрації | Розгорнути
 • 242217 - specjalista administracji publicznej
 • 242219 - specjalista do spraw integracji europejskiej
 • 242290 - pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju
 • 242209 - inspektor kontroli skarbowej
 • 242210 - inspektor nadzoru bankowego
 • 242212 - inspektor ochrony danych osobowych
 • 242213 - inspektor rybołówstwa morskiego
 • 242214 - inspektor pracy
 • 242215 - kontroler państwowy
 • 242225 - specjalista do spraw zamówień publicznych
 • 242226 - specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia
 • 325513 - inspektor obrony cywilnej
 • 3352 - urzędnicy do spraw podatków
 • 3353 - urzędnicy do spraw świadczeń społecznych
 • 3354 - urzędnicy organów udzielających licencji
 • 341206 - pracownik zarządzania kryzysowego
 • 242111 - inspektor ochrony danych
 • 242229 - inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami
 • 242230 - specjalista do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego
 • 242231 - specjalista do spraw cudzoziemców
 • 242232 - specjalista do spraw obsługi projektów i programów
 • 242116 - specjalista do spraw zarządzania
2024 спеціалісти з електроніки, автоматики та робототехніки |