Барометр професій — це якісне дослідження. Воно створюється окремо для кожного регіону в Польщі. Він базується на думці експертів, які зустрічаються та аналізують ситуацію в окремих професіях на рубежі третього та четвертого кварталу.

Методологія

Барометр професій — це якісне дослідження. Він створюється окремо для кожного регіону в Польщі. Він базується на думці експертів, які зустрічаються та аналізують ситуацію в окремих професіях на рубежі третього та четвертого кварталу.

Учасники опитування (працівники місцевих бюро праці, приватних агентств зайнятості та інших установ, які мають відношення до ситуації на місцевому ринку праці) під час обговорення дають відповіді на такі запитання:

    • Як зміниться попит на працівників тієї чи іншої професії в наступному році? Чи буде він рости, зменшуватися чи залишатися незмінним?
    • Яким буде співвідношення між наявною робочою силою та попитом на працівників даної професії? Чи буде дефіцит чи надлишок людей шукаючих роботу, чи буде збалансовано попит і пропозицію?


Під час оцінки експерти використовують кількісні дані, доступні в модулі даних про професію.
Водночас зібрані статистичні дані не в повній мірі відображають ситуацію на ринку праці. Це пов’язано з тим, що вони не дають відповіді на такі запитання: чи людина, яка декларує навички певної професії, здатна виконувати роботу на очікуваному рівні, чи умови, які пропонують місцеві роботодавці, достатньо привабливі для працівників, чи працедавець готовий найняти таку особу і які можливі причини, через які не може цього зробити (наприклад, проблема реальної кваліфікації, відповідного досвіду роботи, занадто високі очікування щодо заробітної плати тощо).
Ці питання також рідко обговорюються в класичних опитуваннях. Тому така важлива інформація, яку збирають працівники бюро зайнятості та інші експерти, поза статистикою. Наприклад, вони знають, які пропозиції подаються багаторазово, де висока плинність працівників і які причини цього. Вони також усвідомлюють сезонність зайнятості та вплив цього фактора на статистику ринку праці. Найбільшою перевагою Барометра, однак, є те, що він дозволяє враховувати кваліфікацію співробітників і фактичну підготовку до професії. Маючи лише відомості про кількість безробітних, зареєстрованих за певною професією, ми не можемо стверджувати, чи справді вони придатні до роботи, тобто чи мають відповідну кваліфікацію та сертифікати, які це підтверджують, чи мають відповідний професійний досвід та чи хочуть вони працювати. Барометр враховує всі ці фактори, таким чином представляючи ближче до реальності співвідношення пропозиції та попиту на місцевому ринку праці.
Перелік професій, які оцінюються експертами, підготовлено на основі «Класифікатора професій і спеціальностей» (КЗіС). Кількість пунктів обмежили до 168, щоб експерти могли проаналізувати весь список за одну зустріч. Назви професій підібрані таким чином, щоб краще відповідати номенклатурі, яку використовують роботодавці та особи, які шукають роботу. Список оновлюється один раз на рік з метою збереження порівнянності прогнозів у наступні роки, кількість змін до переліку професій обмежується до необхідного мінімуму.
Учасники панелей оцінюють лише професії, які зустрічаються на місцевому ринку праці. Якщо вони не знають про ситуацію в тій чи іншій професії, вони її ігнорують, тому перелік професій, які в кінцевому підсумку будуть включені до прогнозу, може бути коротшим за максимальний.

Після проведення експертних груп у кожному з регіонів створюються окупаційні барометри для воєводств та країни. Вони створюються шляхом укрупнення інформації, зібраної в окремих повітових панелях.

З 2020 року «Барометр професій» та «Моніторинг дефіцитних і надлишкових професій» проводяться як одне дослідження під назвою Барометр професій.

На цій сторінці ви можете: