Uczestnicy

Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Zlecający badanie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Koordynator krajowy badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wybierz uczestników z województwa:

Koordynator badania w województwie kujawsko-pomorskim: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim, Zespół Szkół nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim, Zespół Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, Starostwo Powiatowe w Brodnicy, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Manpower, Randstad, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Chełmnie, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno, Clima Komfort, Unia, Starostwo Powiatowe w Lipnie, Starostwo Powiatowe w Mogilnie, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Radziejowie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, Centrum Edukacyjne "Oświata" w Radziejowie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży, MJB-Jobs, Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, Urząd Gminy Ryńsk, Zespół Szkół w Wąbrzeźnie, Starostwo Powiatowe we Włocławku, Urząd Miasta we Włocławku, Urząd Miasta w Brześciu Kujawskim, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Żninie, Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie, Lokalna Grupa Działania Wspólna Sprawa.