Uczestnicy

Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Zlecający badanie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Koordynator krajowy badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wybierz uczestników z województwa:

Koordynator badania w województwie małopolskim: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Partnerzy: Urząd Miasta Bochnia, Urząd Gminy Żegocina, Ochotniczy Hufiec Pracy w Bochni, Związek Rzemiosła Polskiego, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku, Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku, Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku, Urząd Gminy Babice, Cech Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Tarnowskiej, Starostwo powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach, Jurajska Izba Gospodarcza, Małopolski Związek Pracodawców „Lewiatan”, Starostwo Powiatowe w Limanowej, Krakowski Park Technologiczny, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie, Urząd Miasta Nowego Sącza, Ochotniczy Hufiec Pracy w Miechowie, Cech Rzemiosł Różnych w Miechowie, Nszz "Solidarność", Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty, Passion HR, Urząd Miasta Tarnowa, Izba Rzemieślnicza w Tarnowie, Amplus, Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych, Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach, Ochotniczy Hufiec Pracy w Proszowicach, Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej, Starostwo Powiatowe w Zakopanem, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem, Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem, Cech Rzemiosł Różnych w Wadowicach, Ochotniczy Hufiec Pracy w Wadowicach, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce.