Uczestnicy

Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Zlecający badanie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Koordynator krajowy badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wybierz uczestników z województwa:

Koordynator badania w województwie warmińsko-mazurskim: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Braniewie, Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie, Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku, Publiczne Działdowskie Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Działdowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu, Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ełku, Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Giżycku, Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, Urząd Miejski w Gołdapi, Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi, Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim, Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim, Zespół Szkół Zawodowych w Ornecie, Warmińskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców, Orneckie Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Pracodawców, Zespół Szkół Zawodowych im. Noblistów Polskich w Kurzętniku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie, NetLand Sp. z o.o., Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, Węgorzewska Rada Biznesu.