Uczestnicy

Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Zlecający badanie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Koordynator krajowy badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wybierz uczestników z województwa:

Koordynator badania w województwie podlaskim: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Augustowie, Urząd Miejski w Białymstoku, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Klaster Technologiczny INFOTECH, Klaster Budowlany, Forum Związków Zawodowych, Cech Rzemiosł Różnych w Grajewie, Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Cech Rzemiosł Różnych w Hajnówce, Urząd Miasta Kolno, Park Przemysłowy Łomża, Rada ds. Przedsiębiorczości przy Staroście Monieckim, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Sejnach, Cech Rzemiosł Różnych w Sokółce, Klaster Obróbki Metali, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach, Works4You, Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, Vista-Center Sp. z o.o.