Uczestnicy

Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Zlecający badanie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Koordynator krajowy badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wybierz uczestników z województwa:

Koordynator badania w województwie pomorskim: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Partnerzy: Ochotniczy Hufiec Pracy w Bytowie, Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie, Agencja Pracy Tymczasowej MagWork, Hufiec Pracy OHP w Kwidzynie, Grupa Progress Kwidzyn, Pracodawcy Pomorza, Lęborski Klub Przedsiębiorców, Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku, Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Wejherowie, Norda Regionalna Izba Przedsiębiorców.