Uczestnicy

Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Zlecający badanie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Koordynator krajowy badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wybierz uczestników z województwa:

Koordynator badania w województwie podkarpackim: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Partnerzy: Izba Rzemieślnicza w Kolbuszowej, Intensive Group, Trenkwalder, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Cech Rzemiosł Różnych w Mielcu, Ochotniczy Hufiec Pracy w Przemyślu, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza / Biuro Karier Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Ochotniczy Hufiec Pracy w Tarnobrzegu.